Grondlawaai Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 10 januari 2005

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd te reageren op de brief die de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord op 29 oktober 2004 aan de Tweede Kamer heeft gericht. Hieronder de reactie van de minister.

De Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord geeft aan dat zij sinds de opening van de Polderbaan overlast ondervindt van grondlawaai. Zij verzoekt in de wet een definitie voor grondlawaai op te nemen. Ook vraagt zij onderzoek door de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) naar grondlawaai te ondersteunen. Onderstaand gaat de minister op deze drie punten in.

Overlast door grondlawaai

De reactie van de bewonersvereniging is begrijpelijk. Hoofddorp-Noord ligt aan de kop van de Polderbaan en heeft sinds februari 2003 te maken met geluid van taxiŽnde en proefdraaiende vliegtuigen, wat overlast met zich meebrengt. Het Schipholbeleid is er op gericht overlast door het vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. De commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft daarin een belangrijke taak, als platform tussen de luchtvaartsector en haar omgeving. Er wordt op dit moment in de CROS onderzocht of er mogelijkheden zijn om de overlast van grondlawaai te beperken.

Definitie van grondlawaai opnemen in de wet

Bij de totstandkoming van de Schipholwet en de Luchthavenbesluiten is onderzoek gedaan naar de bijdrage van de grondlawaai in de geluidbelasting. Uit het onderzoek blijkt dat ďhet aandeel van taxiŽn in de geluidbelasting uiterst marginaal is in de hoge geluidbelastingcontouren (65 Ke en hoger). In de lage geluidbelastingcontouren (35 Ke en lager) is dit zelfs verwaarloosbaarĒ . In het berekeningsvoorschrift voor geluidbelasting, dat in overeenstemming is met de EU-richtlijn Omgevingslawaai van 25 juni 2002, is taxiŽn om die reden geen onderdeel van de geluidbelasting. De definitie voor grondlawaai opnemen in de wet acht ik dan ook niet nodig en zou ook geen bijdrage leveren aan de beperking van de overlast. Dat wil echter niet zeggen dat de overlast die nu optreedt door grondlawaai niet serieus moet worden genomen. De CROS onderzoekt of er mogelijkheden zijn om de overlast door grondlawaai te beperken. De gemeente Haarlemmermeer, die het grondlawaai in de CROS ter sprake heeft gebracht, en Schiphol zijn inmiddels samen een onderzoek gestart naar oplossingen om de overlast te verminderen. Begin 2005 zal hierover meer bekend worden.

Onderzoek naar grondlawaai door de CDV

Grondlawaai valt buiten de taak van de CDV. De CDV heeft het druk met het uitvoeren van haar huidige taakopdracht. Een uitbreiding hiervan acht de minister dan ook niet wenselijk.

 Bron: ministerie van Verkeer en Waterstaat

home...