Verboden chips van Lays?

Bas Möllenkramer, 7 november 2005

Omdat pa al een kwart eeuw in het geluid zit, wordt er in huize Möllenkramer meer dan normaal gepraat over gehoorschade. Mijn zoon Alex (20) kwam enkele maanden geleden aan met een zogenaamde Tazo, een rond blik speeltje uit een zakje chips van Lays (voorheen Smiths). Als je dat ronde blikje voorspant en dan ontspant maakt het ding een tikgeluid. Alex had snel door dat het ding niet deugt.

Ik heb inmiddels gemeten aan vier van deze Tazo's. Het lineaire maximum piekgeluid (dus in de Peak Hold stand gemeten, met 50 microseconde integratietijd) is van geen van de onderzochte testobjecten lager dan 140 dB. Dit is gemeten op ongeveer een centimeter van de microfoon. De reden om zo te meten is dat ik vermoed dat kinderen dit ook zo zullen toepassen. Noem het intuïtie of ervaring.

Een ander speeltje in mijn collectie, een blikken kikker (denk maar aan de film De Langste Dag) is inmiddels al decennia lang definitief van de markt gehaald door de toenmalige Keuringsdienst van Waren. Voor de kikker liggen de piekniveaus iets lager dan de Tazos. Toch zijn de Tazos niet verboden.

Ik heb Lays gebeld en de Keuringsdienst van Waren geschreven onder hun nieuwe naam Voedsel en Waren Autoriteit. Niemand wil hier iets verder van weten. Geen wettelijke overtreding geconstateerd zeggen ze. Ik zou het natuurlijk kunnen laten rusten. Maar iedere ervaren akoesticus die een Tazo hoort afgaan weet onmiddelijk zonder meten dat dit niet kan. Volgens de Richtlijn 89/391/EEG van de Europese Unie is 200 Pascal de absolute bovengrens voor piekgeluiddruk. En laat dit nou net 140 dB zijn!

Als een van de vriendelijke lezers nog een idee heeft hoe we de troepen verder kunnen mobiliseren tegen deze Tazo's hoor ik het graag. Ik wil nog best een keer ergens een deur intrappen. Voor de fijnproevers is een meetrapport op te vragen. Uiteraard helemaal hartstikke gratis.

Reacties: redactie@geluidnieuws.nl. Reacties worden in het volgende nummer van Geluidnieuws gepubliceerd.

 

 

home...