Vergelijking van twee principes voor intensiteitsmetingen

Hans-Elias de Bree, Microflown Technologies, november 2005

Het onderstaande is een korte samenvatting van de JASA publicatie "A comparison of two different sound intensity measurement principles" van Finn Jacobsen en Hans-Elias de Bree  (J. Acoust. Soc. Am., Vol. 118, No. 3, Pt. 1, September 2005).

De meest voorkomende methode om geluidintensiteit te meten is middels een combinatie van twee druk microfoons de (pp methode). Echter, er is een nieuw type geluidintensiteitsprobe ontwikkeld welke bestaat uit een druk microfoon en een deeltjessnelheids microfoon: de zogenaamde "Microflown". Dit wordt de pu methode genoemd.


De snelheidstransducer met de twee hete draden

De Microflown 1/2 inch intensiteitsprobe

In het JASA artikel worden de twee verschillende methoden met elkaar vergeleken. Het blijkt dat de meetfout van de beide methoden verschillend is en afhankelijk is van het geluidsveld.

De pp methode wordt onnauwkeurig naarmate het geluidsveld een hogere druk-intensiteits ratio heeft (p/I index). Men moet denken aan een difuus veld, een omgeving met veel reflecties of externe geluidsbronnen. Om metingen mogelijk te maken zal dempend materiaal toegepast moeten worden om de p/I index te reduceren.

De pu methode wordt niet onnauwkeurig door een grote p/I index en kan dus wel gebruikt worden in voorgenoemde geluidsvelden. De pu methode wordt onnauwkeurig in reactive geluidsvelden. Deze velden zijn te vinden dicht bij weinig afstralende bronnen. (Bijvoorbeeld twee luidsprekers vlak bij elkaar geblaatst in antifase). De fase tussen het drukveld en het deeltjessnelheidsveld (welke gemakkelijk te meten is) geeft aan of een veld reactief is. Om metingen mogelijk te maken zal de pu probe verder van de reactive bron geplaatst moeten worden.

Omdat de pu probe niet onnauwkeurig wordt in velden met een hoge p/I index, is de probe uitermate geschikt om metingen te verrichten in gesloten ruimten zoals auto's. Mede hierdoor is de pu intensiteits probe een veelgebruikte probe in de automobiel industrie.

Het volledige artikel is voor leden of tegen betaling voor anderen te downloaden van de website van de JASA, http://scitation.aip.org/jasa/. Verdere informatie: www.microflown.com 

home...