Alles opofferen aan de groei van Zaventem voor Groen! geen optie

Groen!, Brussel, 4 juli 2005

Groen! verwerpt verrottingsstrategie minister Landuyt rond Zaventem

Eloi Glorieux Groen! is het fundamenteel oneens met de verrottingsstrategie van federaal minister Renaat Landuyt (SP.A) rond de luchthaven van Zaventem. De federale minister trekt éénzijdig de kaart van de maximale economische expansie en doet de klachten van tienduizenden inwoners van de Vlaamse rand en Brussel af als redeloos gezeur. Minister Landuyt wil hierbij zelfs zo ver gaan dat hij via een wet de burgers de mogelijkheid wil ontnemen om via juridische acties voor hun recht op een gezonde en leefbare woonomgeving op te komen.

In zijn voorontwerp van wet wil minister Landuyt de vliegroutes betonneren. Hij hanteert daarbij een duidelijke hiërarchie: eerst moet aan de veiligheid voldaan zijn, wat logisch is, vervolgens moet de maximale capaciteit van de luchthaven kunnen benut worden en pas als dit gegarandeerd is kunnen gezondheids- en milieuaspecten in rekening genomen worden.

Voor Groen! is het duidelijk dat in een zo dicht bevolkte regio als die rond Zaventem er grenzen zijn aan wat mens en milieu kunnen verdragen. De hinder verschuiven van de ene bevolkingsgroep naar de andere is geen oplossing. Het aantal vluchten moet omlaag. Pas dan zal een maximale spreiding van de vluchten tot een leefbare situatie leiden. Het opnieuw federaal maken van de geluidsnormen, zoals minister-president Leterme dit weekend nog voorstelde, zal niets oplossen als men blijft kiezen voor steeds meer vluchten. Groen! is de enige partij die openlijk de ongebreidelde economische groei van de luchthaven ten koste van milieu en gezondheid in vraag durft te stellen.

"Landuyt moet dringend erkennen dat er grenzen zijn aan het groeipotentieel van de luchthaven en dat die grenzen niet enkel bereikt, maar zelfs overschreden zijn," zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eloi Glorieux (Groen!).

De beste garantie op het behoud van de economische activiteit en de tewerkstelling is het herstel van het ecologische draagvlak. Daarom heeft Groen! in het Vlaams Parlement een resolutievoorstel ingediend met een actieplan, dat voorziet in:

Volgens minister Landuyt leggen de rechters met hun ogenschijnlijk tegenstrijdige vonnissen de luchthaven plat. Maar dit klopt niet. De rechters zeggen allemaal hetzelfde, namelijk dat met het huidige aantal vluchtbewegingen de gezondheid en de nachtrust in de dichtbevolkte woonwijken rond de luchthaven op onverantwoorde wijze geschonden worden. Enkel door het aantal vluchten te temperen en de luchthaven uit te bouwen in functie van de draagkracht, kan het voortbestaan van de luchthaven én de woon- en leefkwaliteit van de omwonenden gegarandeerd worden.

Bron: via Nieuwsbank

home...