Tegenvallende groeiruimte Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 7 juli 2005

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatsecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in op de groeimogelijkheden van Schiphol. De mogelijke groei van Schiphol blijkt veel minder groot dan eerder was verwacht. Uit onderzoek is gebleken dat een groei naar circa 450.000 tot 470.000 vliegtuigbewegingen per jaar mogelijk is. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de zorg over de groeiruimte die door Schiphol, KLM en LVNL in januari 2005 is uitgesproken. De beperkende factor voor de groei zijn de geluidsgrenzenis. Op dit moment zijn er circa 400.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Dat betekent dat, afhankelijk van de groei van de luchtvaart, ergens in de periode 2007-2010 de maximale groeiruimte binnen de milieugrenzen wordt bereikt. Door inzet van maatregelen kan deze groeiruimte mogelijk worden vergroot.

tegenvallende groeiruimte

De belangrijkste oorzaken voor de tegenvallende groeiruimte zijn de verwachte ontwikkeling van de vliegtuigvloot, de verdeling van de vliegtuigen over het etmaal en betere inzichten in de modellering van het vliegverkeer. De staatssecretaris zal de onderzoeksresultaten betrekken bij de evaluatie van het Schipholbeleid. Pas als zij een volledig beeld heeft van de effecten van het Schipholbeleid op overlast en economie kan zij bepalen hoe Schiphol zich als mainport zou moeten ontwikkelen, en welke groeiruimte daarvoor wenselijk is. De evaluatieresultaten van de evaluatie ontvangt de Tweede Kamer begin 2006, samen met een visie op de ontwikkeling van Schiphol.

De sectorpartijen zijn inmiddels gestart met het zoeken naar maatregelen waarmee de groeiruimte kan worden vergroot. Door heffingen en het toepassen van bepaalde operationele procedures wordt het gebruik van de meest lawaaiige vliegtuigen ontmoedigd. De toeslag op het tarief voor het uitvoeren van nachtvluchten is recent verhoogd. De meest geluid producerende vliegtuigen mogen 's nachts niet meer starten en in sommige gevallen niet meer starten of landen tussen zes uur 's avonds en acht uur 's morgens. In aansluiting daarop heeft Schiphol een voorstel ingediend voor het stapsgewijs uitfaseren van de meest lawaaiige vliegtuigen. Helaas leveren deze maatregelen op korte termijn maar een beperkte extra groeiruimte op.

Over de haalbaarheid van diverse maatregelen overlegt de staatssecretaris in de komende tijd met de luchtvaartsector. Vaak vereisen de maatregelen namelijk ondersteuning het gebied van regelgeving, luchtvaartpolitiek en EU-beleid. 

Bron: via Nieuwsbank, dowload hier het achtergrondrapport in PDF 

home...