Arbomeldactie in metaal leidt tot boetes

FNV Bondgenoten, 5 juli 2005

De meldactie van FNV Bondgenoten om slechte arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie aan te pakken heeft resultaat opgeleverd. Bedrijven hebben onder druk van de Arbeidsinspectie maatregelen genomen. “Hieruit blijkt dat de Arbeidsinspectie kan helpen”, zegt vakbondsbestuurder Jan Verhoeven. “Maar het voorkomen van klachten blijft natuurlijk beter.”

Aanleiding voor de meldactie door werknemers was het mislukte overleg met de werkgevers over een arboconvenant in 2003. Daarmee wilde FNV Bondgenoten de arbeidsrisico’s door schadelijk geluid, lasrook en oplosmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. De werkgevers wilden zich niet vastleggen op harde afspraken.

dertig bedrijven

Daarop kwam de vakbond in actie. Na een meldactie gaf de bond vorig jaar klachten over zo’n dertig bedrijven door aan de Arbeidsinspectie, waarbij de klagers anoniem bleven. De inspecteurs zagen bij een paar bedrijven af van controle omdat de klagers toch bang waren als aanstichter ontmaskerd te worden. Op één bedrijf na, deelden de inspecteurs in alle fabrieken waarschuwingen uit. Eén bedrijf kreeg meteen een boete, een ander bedrijf werd zelfs meteen stilgelegd omdat de werksituatie te gevaarlijk was.

De bedrijven kregen de opdracht de gevaren beter te inventariseren en maatregelen te nemen. Na een paar maanden volgde een nieuwe controle. Alle problemen bleken te zijn opgelost. FNV Bondgenoten heeft de klagers daarover geïnformeerd.

aanpak

Inmiddels zijn met werkgeversorganisaties in de metalektro en metaalbewerking alsnog afspraken gemaakt over een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. “Dit plan van aanpak voegt duidelijk iets toe aan de bestaande arbowetgeving”, zei vakbondsbestuurder Verhoeven eerder op deze site. “We hebben nu landelijk voor de sector vastgelegd hoe de regels uit de wet per bedrijf moeten worden ingevuld. We hebben benoemd wat we onder de nieuwste stand van de techniek verstaan. Ook is nu duidelijk welke middelen bedrijven moeten toepassen om risico’s omlaag te brengen.”

Drie risicofactoren worden aangepakt: lasrook, schadelijk geluid en oplosmiddelen. De geluidsnorm is op 80 dB vastgesteld, een strengere norm dan de Arbowet voorschrijft, volgens Verhoeven. Het lawaai bij het schoonmaken met perslucht wordt teruggebracht door gebruik te maken van geluidsarme persmondjes. Spuitwerkzaamheden, waarbij werknemers blootstaan aan oplosmiddelen, worden voortaan verricht in een spuitcabine.

Er komt onderzoek naar technische vernieuwingen om de blootstelling aan schadelijke stoffen terug te dringen. Op termijn is het streven om strenge normen te halen voor het inademen van lasrook. Een andere belangrijke afspraak is het voornemen om bedrijven en hun medewerkers voor te lichten over het plan van aanpak en de doelen. Verhoeven: “Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van regelgeving en de manier waarop ze risico’s kunnen beperken. Daar gaan we samen met de werkgevers iets aan doen.”

De voorlichting is nadrukkelijk ook voor werknemers bedoeld. Er zullen speciale arboadviseurs komen voor de bedrijfstak, die mogelijk vanuit een servicepunt gaan opereren.

Bron: website FNV bondgenoten, http://www.fnvbondgenoten.nl

home...