(advertentie)

 

 

CURSUS Trillingen, gebouwschade en hinder

In september 2002 zijn door SBR nieuwe richtlijnen uitgebracht voor het meten en beoordelen van trillingen. Inmiddels worden deze richtlijnen volop gebruikt.

Steeds vaker wordt de rechter gevraagd om een oordeel te geven in een geschil over gebouwschades of hinder door trillingen. Cauberg-Huygen en TNO hebben daarom een cursus ontwikkeld voor iedereen die betrokken is of kan worden bij dit soort geschillen. De cursus behandelt niet alleen de SBR Richtlijnen A (schade) en B (hinder) maar gaat ook in op het ontstaan van gebouwschades ten gevolge van trillingen en welke andere oorzaken gebouwschades tot gevolg kunnen hebben. Bovendien biedt de cursus een overzicht van belangrijke jurisprudentie op het gebied van trillingen. Na het volgen van de cursus bent u in staat op de juiste wijze richting te geven aan trillingsonderzoeken naar schade en/of hinder en kunt u de (technische) rapporten van deskundigen beoordelen. Kortom: men praat u niet meer zo maar onder tafel!

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Het theoretische deel van de cursus is gericht op het kunnen werken met de SBR Richtlijnen en het verkrijgen van begrip over het ontstaan van trillingen, de overdracht van trillingen en het mogelijk ontstaan van gebouwschades en hinder. In de bij de cursus behorende syllabus is meer achtergrond informatie opgenomen alsmede materiaal om de theoretische kennis verder te verdiepen. In de cursus zal ook aandacht worden geschonken aan de uitvoering van metingen omdat daar in de praktijk veel fouten mee worden gemaakt. Tenslotte zal de relevante jurisprudentie worden toegelicht.

Voor de cursus is geen speciale voorkennis noodzakelijk. Wel is het noodzakelijk om een rekenmachine en een liniaal mee te nemen omdat de cursisten ook zelf aan de slag moeten in een aantal cases.

De cursussen zullen worden gegeven in Eindhoven, Utrecht en Delft. De data waarop de cursussen worden gegeven, zijn in de tabel hieronder aangegeven. Afhankelijk van de belangstelling kunnen extra cursussen gepland worden. De cursussen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur. De kosten voor de cursus bedragen 495,-- excl. BTW. De kosten van de cursussen zijn inclusief het cursusmateriaal en een lunch.

Datum  Locatie
6 oktober 2005 Utrecht
15 december 2005 Delft

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden (Word).

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Dhr C.J. Ostendorf
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs b.v.
Postbus 480
6200 AL Maastricht
Tel.: 043 - 346 78 78
Fax: 043 - 347 63 47
E-mail: C.Ostendorf@chri.nl 

 

 

 

 

home...