All Acousticians Big Band op Congres Geluid en Trillingen

Paul de Vos, 25 februari 2005

Bij het congres Geluid en Trillingen in Nederland, dat dit jaar wordt gehouden op 9 en 10 november in Nieuwegein, is het gebruikelijk dat er wordt gezorgd voor wat muzikaal amusement. Gebruikelijk is dat dit wordt ingehuurd. Vorig jaar is het idee ontstaan, om ook dit programmaonderdeel zelf in te vullen. We willen het Congres aangrijpen om te komen tot het eerste (en enige ? ) optreden van de

AABB dus. In de vorige eeuw behaalde een orkestje met dezelfde letters, maar een iets andere volgorde grote successen en wereldroem. We gaan dit voorbeeld volgen, zoniet evenaren !

Inmiddels is de eerste toezegging binnen: Cristo Padmos van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde zal optreden als “Crooner”. Nu de rest nog.

We zoeken met name blazers, maar ook de ritmesectie zal naturel (d.w.z. niet uit een doosje) worden ingevuld. Repertoire en arrangementen zullen mede afhangen van de bezetting, maar we denken aan een lichtjazzy bigbandrepertoire.

Belangstelling om dit unieke evenement te helpen uitvoeren ? Meld je dan even aan bij de coördinator, Paul de Vos, per e-mail: paul.devos@dhv.nl 

Dit bericht wordt verspreid onder de akoestisch specialisten van Nederland en de bezoekers van het congres Geluid en Trillingen.

home...