Stillere schepen dankzij straalbuis

Syntens, 12 juli 2004

Enkele Noordelijke jachtbouwers hebben hun plezierjachten van beweegbare kunststoffen straalbuizen voorzien, met als doel geluid en trillingen verder terug te dringen. Uit onderzoek, waarbij de straalbuis is vergeleken met de traditionele schroef, blijkt dat dit gelukt is. Bij de schepen is er aantoonbaar reductie in geluid en trillingen opgetreden. Daardoor is het algehele vaarcomfort verhoogd. Afhankelijk van het rompontwerp is ook een flinke daling van het brandstofverbruik mogelijk.

Verhogen innovatiekracht

Het traject is door de HISWA Vereniging en Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, gezamenlijk opgezet. Beide organisaties zijn van mening dat door productontwikkeling en het doorvoeren van innovaties zoals de straalbuis het mogelijk is de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse jachtbouwers verder te versterken.

Tot wel 7 decibel geluidswinst

Projectleider Jan Ybema van HISWA Vereniging stelt: “De toepassing van een beweegbare straalbuis kwam voort uit een eerder traject waarin 17 jachten werden doorgelicht op het gebied van geluid en trillingen. Toen bleek dat in nagenoeg alle gevallen de schroef de meest dominante geluidsbron was kwam een alternatieve aandrijving als de straalbuis in beeld. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat, afhankelijk van het type schip, de straalbuis tot wel 7 decibel geluidswinst kan opleveren. Het stiller kunnen varen speelt in op de steeds hogere eisen die consumenten stellen aan optimaal vaarcomfort.”

Meten is weten

“Door intensieve samenwerking tussen jachtbouwers en hoogwaardige kennisleveranciers is gebleken dat de theorie werkt in de praktijk. Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) heeft berekend dat door de toepassing van een straalbuis het brandstofverbruik tot ca. 10% gereduceerd kan worden, afhankelijk van de schroefbelasting. Dit bevestigde onze vermoedens omdat de straalbuis in de beroepsvaart juist als rendementsverbeteraar al veel langer wordt toegepast. Andere voordelen van een stuurbare straalbuis zijn verbeterde vaareigenschappen omdat er sprake is van grotere koersvastheid en een kortere remweg,“ aldus Klaas Galama van Syntens.

Kennisleveranciers en jachtwerven

De gemeten schepen zijn een Boarnstreamcruiser van Jachtwerf de Boarnstream en de Staverse kotter van Jachtwerf de Volharding. De deelnemende jachtbouwers zijn begeleid door Poseidon propulsion design & engineering, het akoestisch Adviesbureau Van Cappellen Consultancy en het Marin. De provincie Friesland verleende voor dit onderzoek een financiële bijdrage.

home...