Invoerfout Schiphol hersteld

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 27 augustus 2004

Op 2 september 2004 worden de gevolgen van de invoerfout van Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hersteld.Tegelijkertijd worden de aangepaste westelijke uitvliegroutes van de Polderbaan, bij Spaarndam, in gebruik genomen. De gewijzigde luchthavenbesluiten voor Schiphol zijn na advies van de Raad van State vastgesteld en worden op 30 augustus 2004 gepubliceerd. Hiermee is de reparatie van de invoerfout een feit.

De invoerfout kwam in juni vorig jaar aan het licht. De grenswaarden uit de nieuwe Wet luchtvaart bleken vastgesteld op een niet realistische verdeling van het vliegverkeer over de twee noordelijke startbanen van Schiphol, de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Twee van de 35 grenswaarden bleken te laag, drie te hoog. Uit onderzoek bleek dat vasthouden aan de grenswaarden geen rele optie was. Niet alleen was de beoogde groei van de luchtvaart binnen de grenswaarden uitgesloten, er zou zelfs sprake zijn van een teruggang in beschikbare capaciteit van de nationale luchthaven. Dit zou tot een grote schadepost voor Schiphol en KLM kunnen leiden. Kabinet en Kamer besloten daarom dat de invoerfout moest worden hersteld, binnen de wettelijke veiligheids- en milieunormen. Daarvoor is een volledige milieueffectprocedure doorlopen.

Vanaf 2 september moet het vliegverkeer op Schiphol afgehandeld worden binnen nieuwe grenswaarden. In de praktijk betekent het herstel van de fout dat onder de oostelijk uitvliegroute van de Zwanenburgbaan een hogere geluidbelasting wordt toegestaan. Met name in de piekuren zal de Zwanenburgbaan vaker worden ingezet. De Zwanenburgbaan zal nog steeds minder worden gebruikt dan bij het vierbanenstelsel en blijft s nachts gesloten voor startend en landend verkeer.

Aangepaste vliegroutes Spaarndam

Schiphol Group en LVNL namen vorig jaar het initiatief om de westelijke vliegroutes vanaf de nieuwe Polderbaan bij Spaarndam aan te passen. Schiphol en LVNL hebben alternatieven voor de vliegroute uitgewerkt. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft deze nader bestudeerd en een voorkeur uitgesproken. Die voorkeursvariant is nu vastgesteld. Door de nieuwe vliegroute zal het vliegverkeer minder dicht over Spaarndam vliegen.

Gevolgen in beeld

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat brengt op korte termijn een informatiebrochure uit voor bestuurders en omwonenden. In deze brochure wordt per deel van de regio in beeld gebracht wat de wettelijke afspraken zijn na het herstel van de invoerfout.

Google

Bron: Website ministerie van Verkeer en Waterstaat, www.minvenw.nl

home...