Nieuwe strategische milieubeoordeling verplicht

Ministerie van VROM, juli 2004

Vanaf 21 juli 2004 moet Nederland voldoen aan de Europese regels voor strategische milieubeoordeling. Dit is een uitbreiding van de huidige milieueffectrapportage.

streekplannen

Volgens de nieuwe Europese regels moeten provincies, gemeenten en ministeries voor sommige plannen en programma's een milieueffectrapportage uitvoeren. Dit heeft gevolgen voor onder andere streekplannen en strategische nota's, waarvoor tot dusver geen milieubeoordeling verplicht was. De Europese richtlijn is nog niet in de nationale wetgeving omgezet, omdat de parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden. Provincies, gemeenten en ministeries moeten wel al aan de nieuwe regels voldoen.

Bronnen: Website VROM, www.vrom.nl

home...