Omvangrijk Duits onderzoek naar slaapverstoring

Pieter Jan Stallen, 4 september 2004

Het 4-jarige veld- en laboratorium onderzoek naar slaapverstoring door vliegtuigen van het Duitse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart Geneeskunde is met een uitvoerig eindrapport afgesloten. Tijdens en na in totaal 2240 nachten van 192 gezonde mensen tussen 18 en 65 jaar werden uitgebreide (electro)fysiologische en prestatiemetingen verricht; ook werden via een vragenlijst tal van subjectieve waarderingen vastgesteld. Van deze 192 waren 128 proefpersonen in het laboratorium; 64 woonden onder de routes van de luchthaven Keulen-Bonn en de metingen werden in hun slaapkamer verricht. In het veld werden alle geluidsgebeurtenissen buiten en binnen de slaapkamer (dicht bij het oor) geregistreerd.Het vliegtuiglawaai varieerde van 45 tot 80 dB(A) maximum geluiddruk voor 4 tot maximaal 128 gebeurtenissen in een laboratoriumnacht van 11 tot 7 uur.

De subjectieve beoordelingen van vermoeidheid en stress vertoonden geen relatie met geluidsdoses. De enige significante dosis-effect relatie werd gevonden tussen vliegtuiggeluidsbelasting (LAeq) en percentage respondenten dat zich matig tot erg gehinderd voelde. Bij gelijke equivalente geluidsniveaus werd er in het laboratorium duidelijk meer hinder gerapporteerd dan in het veld. Er werd geen verband gevonden tussen stresshormonen (adrenaline, noradrenaline) en geluidsbelasting; in het laboratorium name cortisol wel toe met geluidsbelasting, in het veld niet. Er was in het laboratorium een tendens om minder diep te slapen ten koste van diepe slaap, maar dit was statistisch niet significant. Ook was in het laboratorium de gemiddelde verkorting van totale slaapduur van 2 minuten voor nachten met vliegtuiggeluid vergeleken met controle-nachten zonder vliegtuiggeluid niet significant. De onderzoekers constateren dat het daarom geen verbazing mag wekken dat noch in het lab noch in het veld de diverse prestatiemetingen een verminderde prestatie lieten zien als gevolg van nachtelijke blootstelling aan vliegtuiggeluid.

De meer dan 30.000 vliegtuiggeluidgebeurtenissen in het laboratorium en meer dan 15.000 in het veld hebben de onderzoekers in staat gesteld om zeer precieze dosis-effect verbanden op te stellen voor geluidsbelasting en ontwaakkans.

Voorzover dezelfde metingen werden verricht, komen de bevindingen van ‘geen effect’ overeen met die uit het jongste TNO/RIVM slaapverstoringsonderzoek rond Schiphol. Wel bleken in het Duitse onderzoek mensen rond 45 jaar het minst voor verstoring gevoelig te zijn, terwijl in het Nederlandse veldonderzoek dat juist omgekeerd was.

Bron: http://www.dlr.de/me/Institut/Abteilungen/Flugphysiologie/Fluglaerm 

home...