Zuid-Holland reageert op verruiming openingstijden Rotterdam Airport

GS van Zuid-Holland, 7 september 2004

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland reageren kritisch op de beslissing van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de verruiming van de openingstijden van Rotterdam Airport. GS willen weten hoe de staatssecretaris het standpunt van Provinciale Staten heeft (mee)gewogen in het besluit en hoe het besluit zich verhoudt tot het op handen zijnde decentralisatieproces. Mevrouw Schultz van Haegen heeft op 14 juli aangegeven de openingstijden van Rotterdam Airport te verruimen van 23.00 uur tot 24.00 uur. GS adviseerden op 13 april 2004 dat niet te doen.

De staatssecretaris heeft in de Staatscourant van 6 augustus 2004 het wijzigingsbesluit gepubliceerd. In de motivering van het besluit is geen aandacht besteed aan het standpunt van de provincie. In de nabije toekomst zal de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag worden voor Rotterdam Airport. GS willen om die reden nogmaals de nadruk leggen op het advies van de provincie.

De staatssecretaris concludeert in de toelichting op haar besluit dat de milieueffecten relatief beperkt zijn. Zuid-Holland twijfelt aan de juistheid van de schatting van de toename van de aantallen slaapgestoorden. Zij vraagt de staatssecretaris dit nauwkeuriger te onderbouwen. Verder vraagt Zuid-Holland aan de staatssecretaris om de wettelijke afspraken die zijn gemaakt tussen Rotterdam Airport en staatssecretaris nauwkeurig te handhaven.

Achtergrond

De gemeente Rotterdam heeft mede namens de directies van Rotterdam Airport BV en van NV Luchthaven Schiphol op 12 december 2003 aan de staatssecretaris van V en W verzocht om de openingstijden van Rotterdam Airport te verruimen. Hiertoe heeft de gemeente Rotterdam aan de provincie verzocht om een standpunt hierover in te nemen.

Op 31maart heeft PS in meerderheid de motie "Nachtregime Rotterdam Airport" aangenomen met het volgende;"In het overleg met de betrokken (deel) gemeenten en het ministerie van Verkeer en Waterstaat vast te houden aan het hierboven geformuleerde standpunt en derhalve de Staatssecretaris te adviseren niet in te stemmen met de door de gemeente Rotterdam gewenste verruiming van het nachtregime’.

Op 13 april 2004 heeft GS in een brief aan de staatssecretaris het volgende geschreven: "Wij brengen u hiermee het standpunt van Provinciale Staten onder uw aandacht en adviseren u, conform eerdere genoemde motie, niet in te stemmen met de door de gemeente Rotterdam gewenste verruiming van het nachtregime’.

Op 21 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de staatssecretaris over de wijziging van de aanwijzing Rotterdam Airport. Tijdens dat gesprek is het proces van besluitvorming en het standpunt van PS kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris.

Lees in het archief van Geluidnieuws meer over de ontwikkelingen rond Rotterdam Airport.

Bron: website provincie Zuid-Holland, http://www.zuid-holland.nl 

home...