Jan Peumans reageert op uitspraken ministers over vliegveld Bierset

Jan Peumans, burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie, 29 september 2004

Waals Minister Antoine (cdh), bevoegd voor het luchthavenbeleid, reageerde verwonderd over de stappen die de Vlaamse Regering heeft ondernomen tegen de verlenging van de startbaan van de luchthaven van Bierset. Minister Antoine betreurt dat de Vlaamse Regering gerechtelijke stappen onderneemt in plaats van te kiezen voor dialoog. Jan Peumans (N-VA), Vlaams Volksvertegenwoordiger én burgemeester van het Zuid-Limburgse Riemst, reageert op deze uitspraken.

"Met het begin van de nachtvluchten van- en naar Bierset boven Zuid-Limburg in 998 eindigde meteen ook de nachtrust", aldus Jan Peumans. "Het standpunt dat ikzelf en het Gemeentebestuur van Riemst innemen is altijd duidelijk geweest en zal dat blijven: we hebben niets tegen de luchthaven van Bierset of de uitbreiding ervan. Wel zijn we tegen de nachtvluchten tussen 23u en 7u. Ook Zuid-Limburg heeft recht op nachtrust. Het kan toch niet dat Zuid-Limburg de lasten moet dragen van het lawaai dat geëxporteerd wordt." Dankzij de inspanning van voormalig Minister van Leefmilieu Vera DUA kreeg Zuid-Limburg een permanent meetstation in de gemeente Riemst dat zorgde voor de eerste objectieve bewijzen van de geluidsoverlast. De resultaten van een tweede meetrapport die binnenkort bekend gemaakt zullen worden, zullen de tendens nogmaals bevestigen. Oorspronkelijk waren de Zuid-Limburgse gemeenten vragende partij voor een vertegenwoordiging vanwege deze gemeenten in de commissie voor de uitbreiding van de luchthaven. Die kwam er niet. Na lang aandringen kreeg de Vlaamse Administratie uiteindelijk één waarnemer in de begeleidingscommissie.

Jan Peumans stelt zich vragen bij de manier van werken van deze commissie: "Uit de verslagen van de commissie kunnen we afleiden dat onze bekommernissen nooit aan bod gekomen zijn. De commissie vergaderde welgeteld 3 maal in 2003, op 8 januari, op 18 mei en op 16 december. De commissie vergadert en vervolgens wachten wij een half jaar op het verslag, om dan vast te stellen dat de problematiek zelfs niet aan bod komt!"

Geen gehoor

Jan Peumans is het volledig eens met Minister Antoine, wanneer deze verklaart dat er in dit dossier een gebrek aan dialoog is tussen de gewesten. Het gemeentebestuur van Riemst vroeg herhaaldelijk om een onderhoud met de voorgaande bevoegde Waalse Ministers (Lebrun, Kubla). De meeste brieven bleven onbeantwoord. "Als er al een antwoord kwam, dan moesten we het stellen met een verzameling beleefdheidstermen zonder inhoud", aldus Jan Peumans, "Minister Antoine heeft dus gelijk, al zou hij best even kijken waar de oorzaak ligt."

Juridische stappen

Op 9 juli 2004 levert uittredend Waals Minister Foret (MR) een vergunning af voor de verlenging van de startbaan. Voor Zuid-Limburg betekent een dergelijke verlenging zwaardere vliegtuigen die lager overvliegen. En dús nog minder nachtrust. Met de aflevering van deze vergunning schendt de Waalse Regering in één klap een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gewesten én een eigen Besluit. "Nogal logisch dat de Vlaamse Regering, evenals de gemeente Riemst juridische stappen zet., zegt Jan Peumans, Langs Waalse zijde houdt men zich niet aan de afspraken, waardoor er opnieuw geen sprake was van overleg, of dialoog, zoals de heer Antoine dit noemt. Het gaat hier tenslotte over wettelijke bepalingen.

Ecolo en de bocht

Ook Isabelle Durant, voormalig Minister van Mobiliteit, verraste ons gisteren met een gigantische ommezwaai. In een interview met Het Nieuwsblad verklaart mevrouw Durant dat er moet bekeken worden of "bepaalde nachtvluchten (uit Zaventem) niet kunnen uitwijken naar regionale luchthavens, als Bierset." Met deze uitspraak maakt ECOLO, bij monde van mevrouw Durant volgens Jan Peumans een bocht van 180 graden. "In het nabije verleden hebben de Franstalige groenen jarenlang geijverd tegen de uitbouw van Bierset. De partij heeft zich zelfs dankbaar geprofileerd in dit dossier."

Een positieve noot?

Na jaren van eenzijdige contactpogingen vanwege burgemeester Jan Peumans en het gemeentebestuur van Riemst aan het adres van de verschillende Waalse Ministers, heeft Minister Antoine zich bereid verklaard tot een onderhoud dat plaats zal vinden op 22 oktober a.s. Een welgekomen verrassing volgens Jan Peumans, die graag de problematiek en de bekommernissen van de burgers zal toelichten.

Bron: Via Nieuwsbank

home...