Dalende lijn in klachten over lawaai vliegverkeer Groningen Eelde

Groningen Airport Eelde, 4 september 2004

Het aantal klachten over vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde is in de eerste helft van het jaar 2004 opnieuw afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2003jaar. Dat blijkt uit het klachtenoverzicht van de Commissie MilieuhygiŽne Luchtvaartterrein Eelde.

De commissie, die zich bezighoudt met verbetering van het milieu rond de luchthaven, komt elk kwartaal met een klachtenoverzicht. Over het eerste kwartaal 2004 nam het aantal klachten ten opzichte van de eerste drie maanden van 2003 af met 43 procent van 325 naar 184. Het aantal klagers daalde met negen procent van 23 naar 21. Het aantal vliegbewegingen daalde in de dezelfde vergelijking van 13.372 naar 9984.

De milieucommissie merkt hierbij op dat er geen direct verband is tussen beide ontwikkelingen. In het verleden is ook wel sprake geweest van een dalend aantal vliegbewegingen, terwijl tegelijkertijd het aantal klachten fors steeg. Van de 184 klachten kwamen er 136 van slechts twee klagers, uit Slochteren (91 klachten) en Haren (45 klachten). Uit Norg kwamen 15 klachten.

In het tweede kwartaal 2004 daalde het aantal klachten ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder met 37 procent van 497 naar 313 en het aantal klagers met zestig procent van 71 naar 28. De twee klagers uit Slochteren en Haren namen opnieuw het leeuwendeel voor hun rekening (157 en 113). Norg komt met elf weer op de derde plaats. Het grotere aantal klachten in het tweede kwartaal 2004 ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is volgens commissie voorzitter Engbert Drenth mogelijk te wijten aan het feit dat omwonenden 's winters meer binnen zitten en dus minder overlast ervaren

Bron: website luchthaven Groningen Airport Eelde http://www.gae.nl

home...