Succesvolle conferentie Laagfrequent Geluid en Trillingen 2004

Carel Ostendorf Cauberg-Huygen R.I. B.V., 15 oktober 2004

Carel Ostendorf bij de organisatie van het congres. Foto vanaf www.lowfrequency2004.org.ukDe 11de internationale conferentie over laagfrequent geluid en trillingen (LF2004) is succesvol verlopen. Deze conferentie wordt iedere 2 jaar georganiseerd door MultiScience Publishing Company Ltd in samenwerking met een locale organisator. Deze rol is in 2004 vervuld door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs.

Van 30 augustus t/m 1 september 2004 is in Maastricht door bijna 60 deskundigen afkomstig uit 14 landen intensief gesproken over laagfrequent geluid en trillingen, de (medische) gevolgen van blootstelling aan deze fenomenen alsmede de mogelijkheden tot vermindering van de blootstelling.

windmolens

Op maandagmorgen is onder andere gesproken over windmolens en laagfrequent geluid. Windenergie staat in de belangstelling en het is duidelijk dat windmolens niet alleen energie opleveren maar soms ook hinder. Door JÝrgen Jakobsen (ministerie van milieu, Denemarken) werden diverse meetresultaten uit de praktijk getoond die tot discussie onder de aanwezigen leidden. Ook Frits van de Berg (Universiteit Groningen) hield een lezing over laagfrequent geluid en windmolens. In het kort concludeerde hij dat laagfrequent geluid op kan treden door turbulenties als het blad van de windmolen de toren passeert. Dit resulteert in een pulserend geluid. In windmolenparken kan door synchronisatie het geluid nog eens versterkt worden.

trillingen en laagfrequent geluid in Japan

In de middag werden diverse lezingen door deelnemers uit Japan gegeven. Zo sprak Toshiya Kitamura (Japan) over de drempelwaarde voor trillingen bij ramen en deuren ten gevolge van bodemtrillingen. De traditionele Japanse bouw met hele lichte raam- en deurconstructies (papieren vlakken in de deuren bijvoorbeeld) zorgt dat deze drempelwaarde laag ligt. Het verzwaren van de constructies was om culturele redenen echter geen optie! Veel belangstelling was er ook voor de lezing van Kenji Kamigawara (ministerie van milieu Japan) over de publicatie van het Japanse handboek over laagfrequent geluid. Het handboek bevat een leidraad voor lokale overheden hoe zij om kunnen gaan met klachten over laagfrequent geluid. Het beschrijft niet alleen de technische aspecten over het meten en beoordelen van het geluid maar houdt ook rekening met de psychologische effecten door het gebruik van vragenlijsten.

trillingen van treinen (en bier)

Op dinsdagmorgen lag het accent op trillingen ten gevolge van treinen in tunnels en op viaducten door bijdragen van Herke Stuit (Holland Railconsult), Rob Dokter (Dynamic Engineering) en Chris Morison (Pandrol Rail Fasteners, England). De algemene lijn van deze verhalen: het modelleren van dit soort complexe situaties blijkt niet eenvoudig maar kan bij zorgvuldige uitvoering wel tot bruikbare resultaten leiden. Helaas laten de voor onderzoek beschikbare budgetten de benodigde zorgvuldigheid niet altijd toe. Een korte maar krachtige bijdrage werd geleverd door Shishir Gupta (Minda Industries, India) die een amusante presentatie hield over een vaak verfoeide maar soms nuttige eigenschap van trillingen: het veroorzaken van geluid. Nuttig als je werkt voor een producent van autoclaxons. Tijdens de conferentie was er ook tijd voor ontspanning: op dinsdagmiddag is de oude brouwerij De Keyzer in Maastricht bezocht en zijn twee plaatselijke bieren geproefd. Deze excursie bracht de deelnemers veel dichterbij elkaar. In de avond heeft men vervolgens genoten van de moonlight cruise op de Maas. Het was gelukkig volle maan.

medische aspecten

Toen de conferentie op woensdagochtend om half negen aan zijn laatste dag begon, was de belangstelling nog matig. De moonlightcruise had zijn tol geŽist! De woensdag stond vooral in het teken van medische aspecten rond laagfrequent geluid. Bijzonder boeiend waren de lezingen van Mariana Alves-Pereira (Universiteit van Lissabon, Portugal) over de medische gevolgen van blootstelling aan laagfrequent geluid. Met grote fotoís van microscoopbeelden maakte zij duidelijk dat laagfrequent geluid behoorlijke beschadigingen aan het menselijk weefsel kan toebrengen. Opvallend was ook dat deze ontdekkingen niet nieuw zijn. De Amerikanen hebben tijdens hun ruimtevaartprogramma met de Apollo-raketten de schadelijke gevolgen van laagfrequent geluid al ontdekt. De medische wetenschap lijkt soms moeite te hebben met een nieuw geluid. Verder waren er vier bijdragen uit Polen waarbij de resultaten van diverse onderzoeken naar geluid en trillingen op de arbeidsplaats bij havenarbeiders werden beschreven. De slotdiscussie op woensdagmiddag wilde echter niet meer zo goed uit de verf komen ondanks verwoede pogingen van Geoff Leventhall. De deelnemers waren moe.

De reacties van de deelnemers op de conferentie zijn zeer positief en MultiScience en Cauberg-Huygen kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde conferentie. De conferentiesite (www.lowfrequency2004.org.uk) is reeds voorzien van de nodige post-conference informatie en zal binnenkort worden voorzien van meer conferentiefoto's.

Alle bijdragen (papers) zijn samengevat in de Proceedings van de conferentie. De inhoudsopgave van de proceedings is vrij verkrijgbaar via de site van Cauberg-Huygen (www.chri.nl). Om ook de inhoud van de papers te verkrijgen, kunnen de Proceedings besteld worden bij organizer@lowfrequency2004.org.uk. De kosten bedragen circa 120,-- Euro exclusief verzendkosten.

 

home...