Reactie op stukje over Harmonoise

Edwin Verheijen, AEA Technology Rail BV, 1 oktober 2004

Beste redactie,

graag wil ik een reactie schrijven op het stukje over Harmonoise in geluidnieuws (over internoise). In geluidnieuws staat: "De Harmonoisesessie kreeg vanzelf veel belangstellenden. De uitkomst van het project blijft voor een buitenstaander abstract, al is er veel zinvol onderzoek verricht. Te hopen is dat er goed hanteerbare modelleervoorschriften uit volgen, hoewel de complexe voorgestelde database, alleen al voor de bronbeschrijving van railverkeer, het ergste doet vrezen. Het woord is nu aan het vervolgproject Imagine" .

Mijn reactie:

We zijn ons in het Harmonoise team ervan bewust dat veel mensen in Europa de Harmonoise modellen en methoden complex vinden. De aan het project opgelegde eisen mbt nauwkeurigheid van de rekenresultaten (o.a. maximaal 1 dB standaardafwijking in Lden) maken het echter onvermijdelijk dat we de fysische werkelijkheid zo precies mogelijk beschrijven. In deze fase van het project, waarbij de modellen al wel gereed zijn maar de beschrijving ervan nog niet, zoeken we nog naar de juiste vorm van (re)presentatie. Dat werk wordt inderdaad voortgezet in IMAGINE.

Een ander punt van kritiek is dat Harmonoise zijn doel, geluidkarteringsmodel na 2007, voorbijschiet, omdat je een zulke hoge mate nauwkeurigheid daarvoor niet nodig zou hebben. Inderdaad is onze ambitie (en in feite ook opdracht) geweest om een rekenmethode te ontwikkelen die voor meer dan kartering alleen te gebruiken is. We streven ernaar om voor (eenvoudige) karteringsdoeleinden een zo groot mogelijk aantal invoerparameters te onttrekken aan het zicht of invloed van de gebruikers, zodat een eenvoudig te hanteren rekenmodel ontstaat.

Maak je een geluidkaart van de gemeente Amsterdam, dan hoef je niet de lokale railruwheid van de sporen te kennen, en ook de lokale windroos en bodemimpedantie hoeven niet gemeten te worden. Het model gebruikt daar defaultwaarden voor (deels te leveren door IMAGINE). Werken met "Harmonoise" hoeft dan beslist niet complexer te zijn dan werken met SRM-II (of SKM-II).

home...