Geluidsbelasting door luchtvaart

Redactie, 14 februari 2004

Geluidnieuws publiceert veel over luchtvaartlawaai en vooral over Schiphol. Waarom is dat eigenlijk? Het antwoord vindt u wellicht in onderstaande kaart met de geluidsbelasting door alle luchtvaartterreinen in Nederland.

Bron: kaart afkomstig vanaf website Geluid in Nederland van het RIVM, http://bettie.rivm.nl/ipo/kaarten/index_kaarten.html 

home...