GroenLinks is gemanipuleerd onderzoek Schiphol zat

Wijnand Duyvendak, GroenLinks, 12 februari 2004

De Luchtvaartsector loopt opnieuw te hoop tegen de grenzen van de wet. Een zogenaamde rekenfout zou grote schade veroorzaken. GroenLinks is het gedoe rond Schiphol zat. De sector moet zich gewoon aan de wet gaan houden. De vele rapporten in opdracht van de overheid vergroten de verwarring. De Kamer dient zelf onderzoek naar de feiten te doen.

GroenLinks is geïrriteerd over de geregisseerde berichtgeving rond het onderzoek over de gevolgen van de zogenaamde rekenfout. Dit soort onderzoek dient slechts ter legitimatie van al gemaakte politieke keuzes. Het wordt hoog tijd dat er een debat op gang komt over zogenaamd onafhankelijke studies en adviezen. De Kamer zal haar eigen onderzoekstaak serieuzer moeten nemen. Zij dient zelf op onderzoek uit moeten gaan, in plaats van blind te varen op rapporten gemaakt in opdracht van ministers of staatssecretarissen.

Betuweroute

Bij de Betuwelijn (bedoeld wordt de Betuweroute, redactie) hebben we ook vele onderzoeken van zogenaamd onafhankelijke onderzoeksbureaus gezien. Steeds duidelijker wordt wat deze adviezen waard waren: een steun in de rug van de minister in plaats van echte waarheidsvinding. De feiten worden steeds gekleurd weergegeven op een moment dat het rapport nog niet beschikbaar is. De rapporten zelf zijn inhoudelijk gestuurd door de betalende opdrachtgever, Verkeer en Waterstaat.

NLR niet onafhankelijk

GroenLinks is ontstemd dat dit onderzoek eerst door het ministerie met een eigen interpretatie naar de pers gebracht wordt. Het rapport is pas een etmaal later openbaar en naar de Kamer gezonden. Daarnaast heeft dit soort onderzoek niets te maken met waarheidsvinding; de vraagstelling en de randvoorwaarden van de opdrachtgever sturen het onderzoek naar de gewenste conclusie. Ten derde is het NLR, de onderzoeker van dit rapport, géén onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het bestuur wordt gevormd door de luchtvaartsector zelf (KLM en Schiphol zitten in de raad van bestuur).

Inhoudelijk is dit betreffende NLR-onderzoek onbruikbaar voor de besluitvorming. Randvoorwaarde voor het bekijken van de effecten is dat er op enkele spitsuren maximaal op twee banen gevlogen wordt. De vluchten die binnen de huidige milieuregels niet in dat spitsuur passen, worden verondersteld volledig verloren te gaan. Een rare veronderstelling. Bovendien wordt niet een gekeken naar de mogelijkheid om met een kleine heffing de economisch waardevolle vluchten te behouden ten koste van de economisch waardeloze prijsstunters. Het rapport past daarmee in de treurige lijn van rapporten over Schiphol. Die rapporten moesten eerder de rekenfout aantonen en de bewering onderbouwen dat de geluidsoverlast af zou nemen. Zoals bekend, is daar niks van terecht gekomen.

Google

Bron: website Stichting Natuur en Milieu, www.snm.nl

home...