Raad van State vernietigt wijzigingsbesluit Beek

Raad van State, 25 februari 2004

Op 25 februari heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen van onder meer de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, het college van burgemeester en wethouders van Meerssen en de NV Luchthaven Maastricht tegen de (tweede) beslissing op bezwaar van de staatssecretarissen van V&W en van VROM van 10 december 2002.

Deze (tweede) beslissing op bezwaar heeft betrekking op het Interim-Aanwijzingsbesluit dat de staatssecretarissen hebben genomen op 28 april 2000. Inzake de beroepen gericht tegen de (eerste) beslissing op bezwaar van 26 januari 2001 heeft de Afdeling uitspraak gedaan op 11 september 2002 (no. 200100668/1).

Bij het Interim Aanwijzingsbesluit is onder meer een geluidszone voor de kleine luchtvaart opgenomen. Voorts is besloten niet over te gaan tot realisering van een oostwest-baan.

uitspraak

De Raad van State vernietigt het wijzigingsbesluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 15 september 2003, no. HDJZ/LUV/2003-1835, alsmede het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 10 december 2002, no. DGL/02.421963, voor zover het betreft Onderdeel C, Onderdeel D en Onderdeel F.

Voorts draagt de RvS de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op vr 1 januari 2005 een definitief aanwijzingsbesluit voor Maastricht Aachen Airport te nemen.

De volledige uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl, onder nummer zaaknummer 200300099/1.

Bron: website Raad van State.

home...