Nimbyverzoek voor afzagen bomen bij NAVO-basis

Ministerie van VROM, 19 mei 2004

Minister Dekker verzoekt de gemeente Onderbanken binnenkort de nodige maatregelen te treffen voor het afzagen van zes hectare bos bij de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Vanuit het oogpunt van operationaliteit van de basis en de veiligheid vindt ze uitstel van het afzagen van een deel van de Schinveldse bossen niet langer gewenst. Wel blijft de minister zich inzetten om de geluidsoverlast voor de bewoners in het gebied rond de gemeente Onderbanken te beperken. Dat schrijft minister Dekker mede namens staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Ter compensatie van de ingreep in de gemeente Onderbanken zal in overleg met de regio elders zes hectare bos worden aangelegd.

De minister vindt het van belang alle mogelijke maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te beperken. Eerder besloot zij op verzoek van de Tweede Kamer tot het verrichten van geluidsmetingen. De meetgegevens zal de minister gebruiken om bij Defensie en de NAVO druk uit te blijven oefenen om de geluidsoverlast te verminderen voor de bewoners in het gebied. Ook de NAVO spant zich uitdrukkelijk in om de geluidsoverlast te beperken. Het aantal vliegbewegingen rond de NAVO-basis wordt zoveel mogelijk aangepast. Hetzelfde geldt voor de tijdstippen van de te maken vliegbewegingen. Staatssecretaris Van der Knaap blijft zich inspannen om de NAVO op de kortst mogelijke termijn te bewegen tot een besluit over de modernisering van de Awacs-vloot op de vliegbasis in Geilenkirchen.

De huidige situatie rond de NAVO-basis wordt volgens de minister opgelost door een deel van de bomen af te zagen. Uitstel is niet langer wenselijk, gelet op de urgentie en het internationale belang van de operationaliteit van de vliegbasis. Binnenkort stuurt ze een nimbyverzoek (not in my backyard) aan de gemeente Onderbanken, waar de Schinveldse bossen onder vallen. Met het verzoek wordt de gemeente gevraagd vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met de daarvoor benodigde vergunningen. Met de voortzetting van de nimbyprocedure kan de minister de gemeentelijke bevoegdheden in de ruimtelijke ordening overnemen.

De afgelopen maanden hebben de minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie uitvoerig met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld over de nimbytoepassing. De resultaten daarvan zijn meegenomen bij het uiteindelijke besluit.

Google

Bron: www.minvrom.nl, U kunt hier de brief aan de kamer lezen.

home...