Geluidmetingen AWACS vliegtuigen

Provincie Limburg, 4 mei 2004

Gedeputeerde Henk Evers van GS van Limburg heeft de voorlopige resultaten van de geluidmetingen van AWACS vliegtuigen op de agenda van de Commissie AWACS van 6 mei aanstaande gezet. Voorlopige resultaten van deze metingen geven aanleiding hiertoe. Evers wil met name de handhavingsaspecten aan de orde stellen.

Uit de eerste resultaten van de geluidsmetingen blijken de maximale geluidniveaus te variëren van 80.1 tot 104.4 dB(A). Deze hoge gemeten geluidniveaus zijn voor gedeputeerde Henk Evers, voorzitter van de Commissie AWACS, aanleiding om daarover met alle betrokken partijen te spreken in de vergadering van de Commissie AWACS op 6 mei om 14.30 uur in Brunssum. Ter vergelijking: de saneringsnorm voor wegverkeer en industrielawaai ligt bij 55 dB(A).

Ten aanzien van de AWACS basis in Geilenkirchen heeft de Provincie Limburg geen eigen bevoegdheden. Zij kan dus niet zelfstandig handhavend optreden. Henk Evers: “De Commissie AWACS is daarom bij uitstek de plek om deze kwestie te bespreken met vertegenwoordigers van omwonenden, de gemeenten Brunssum en Onderbanken, de ministeries van VROM en Defensie en de AWACS basis.”

Op verzoek van de gemeenten Brunssum en Onderbanken heeft de Provincie Limburg gedurende vier weken in maart en april 2004 geluidmetingen van AWACS vliegtuigen op een drietal plaatsen in Schinveld gedaan. De definitieve rapportage van de metingen is eind mei gereed.

Google

Bron: Website Provincie Limburg, http://www.limburg.nl

home...