Baangebruik Schiphol opnieuw gewijzigd

Schiphol, 12 juni 2004

Het baangebruik op Schiphol zal op 11 juni a.s. wederom gewijzigd worden om de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving in de pas te laten lopen met de jaarplanning voor het operationele jaar 2004.

Vanwege de effecten van de invoerfout en het vraagstuk parallel starten zal overdag en in de nacht, als het weer het toelaat, primair naar het zuiden en vanuit het noorden gevlogen worden. Voor de drukke uren overdag op Schiphol betekent dit dat tijdens de startpieken vooral gestart zal worden naar het zuiden vanaf de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan. Tijdens de landingspieken zal er in eerste instantie geland worden vanuit het noorden op de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Daarnaast zal bij noordwestelijke wind de Buitenveldertbaan in plaats van de Zwanenburgbaan meer worden ingezet om zo het gebruik van de Zwanenburgbaan te beperken.

Sinds 31 maart 2004 is het baangebruik vrijwel gelijk aan het baangebruik zoals bij de aanvang van het operationele jaar op 1 november 2003. Dat wil zeggen dat, als het weer het toelaat, er vooral wordt gestart naar het noorden vanaf de Polderbaan en tijdens de start-pieken vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Daarbij wordt geland vanuit het zuiden op de Kaagbaan (tijdens de landingspieken op de Kaagbaan en Aalsmeerbaan). ’s Nachts is nu nog de Kaagbaan de primaire landingsbaan en de Polderbaan de primaire startbaan.

Stuurmaatregel

Het Environmental & Economic Management Committee heeft tot deze stuurmaatregel besloten. In dit comité hebben vertegenwoordigers zitting van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de onafhankelijke slot-coördinator, onder leiding van Amsterdam Airport Schiphol.

De voornaamste taak van dit comité is om de ontwikkeling van de geluidbelasting rond Schiphol op de voet te volgen en, indien nodig, gedurende het operationele jaar (van 1 november tot en met 31 oktober) stuurmaatregelen te nemen om binnen de vastgestelde grenswaarden voor geluid te blijven. De belangrijkste stuurmaatregel daarvoor is het wijzigen van de preferentievolgorde voor de combinaties van start- en landingsbanen die op Schiphol worden gebruikt.

Bron: website Schiphol, www.schiphol.nl

home...