Minister Tavernier vecht Brusselse geluidsnormen aan

Vlaamse overheid, 10 juni 2004

Vlaams leefmilieuminister Jef Tavernier (Groen!) trekt naar de Raad van State tegen de Brusselse geluidsnormen voor vliegtuiglawaai. Tavernier wil niet dat zijn Brusselse collega Gosuin opnieuw strengere geluidsnormen gaat opleggen voor vliegtuigen boven Brussel. "In feite komen die normen erop neer dat de bewoners van de Noordrand opnieuw meer vliegtuiglawaai te verduren krijgen, en dat is ontoelaatbaar," zegt Tavernier. Hij steunt vrijwillig het initiatief van enkele inwoners van de Noordrand, samen met de stad Vilvoorde en de gemeenten Grimbergen, Machelen en Meise. Die zijn naar de Raad van State gestapt om de beslissing van Gosuin aan te vechten.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 27 mei 1999 geluidsnormen vastgelegd voor vliegtuigen die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vliegen. Vliegtuigen die de normen niet halen worden daarvoor zwaar beboet. Deze normen zijn strenger dan de normen die van toepassing zijn in het Vlaams Gewest. Minister Jef Tavernier: "De invoering van de strenge Brusselse geluidsnormen heeft geleid tot een verschuiving van de opstijgroutes van het Brussels grondgebied naar het Vlaams grondgebied, zodat de hoge boetes konden worden vermeden." In augustus 2002 stemde het Brusselse Gewest er nochtans mee in om de toepassing van zijn geluidsnormen op te schorten en samen met Vlaanderen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke geluidsnormen. Door het herinvoeren van de normen wordt verhinderd dat de federale regering haar spreidingsplan kan uitvoeren. "Maar deze beslissing maakt het ook onmogelijk om geluidsnormen uit te vaardigen die de inwoners van het Vlaams Gewest in gelijke mate beschermt tegen geluidshinder als de inwoners van Brussel", verklaart minister Jef Tavernier. "Bovendien, als we in Vlaanderen dezelfde strenge normen zouden opleggen als in Brussel, dan zal dit tot gevolg hebben dat de nationale luchthaven van Zaventem zou moeten sluiten."

Minister Jef Tavernier erkent de bevoegdheid van het Brussels Gewest om geluidsnormen vast te leggen, maar bij de uitoefening van haar bevoegdheid mag een beslissing van het ene gewest er niet toe leiden dat een ander gewest nog onmogelijk zelf haar bevoegdheid kan uitoefenen. "De vorige groene minister heeft reeds strengere Vlaamse geluidsnormen voorgesteld maar totnogtoe zijn de partners in de Vlaamse regering daar niet willen op ingaan. Ook dat heeft mij deze stap doen zetten. Ik reken op een minimum aan solidariteit van Brussel," zegt minister Tavernier.

Bron: website Vlaamse overheid, http://nieuws.vlaanderen.be 

home...