Compensatie en isolatie vanwege lawaai Noord/Zuidlijn Amsterdam

Gemeente Amsterdam, 22 juni 2004

De bewoners van de woningen in de Ferdinand Bolstraat tussen de Albert Cuypstraat en de Ceintuurbaan krijgen een financiŽle compensatie voor het woonongemak dat zij ondervinden van de Noord/Zuidlijn. Het gaat om een bedrag van EUR 40 per maand. Deze financiŽle tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht vanaf maart 2004 uitgekeerd en duurt totdat de wanden van het metrostation in de Ferdinand Bolstraat gereed zijn (naar verwachting medio volgend jaar). Daarnaast zullen alle woningen in dit gedeelte van de Ferdinand Bolstraat worden voorzien van voorzetramen.

Deze en andere maatregelen maken deel uit van een overlastaanpak waartoe stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en het projectbureau Noord/Zuidlijn in overleg met bewoner- en ondernemersorganisaties besloten hebben. Deze aanpak betekent onder meer dat de aannemer tot 22.00 uur 's avonds mag werken. Daarbij zal een aantal maatregelen worden genomen om de hinderlijke gevolgen van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Verder is afgesproken dat de aannemer op zaterdag onderhoudswerkzaamheden aan het materieel mag verrichten.

In de Ferdinand Bolstraat worden momenteel de diepwanden van het toekomstige metrostation Ceintuurbaan gemaakt. De aannemer maakt per week twee panelen van deze diepwanden tot 45 meter onder het straatniveau. Het werk aan de diepwanden van het metrostation in de Ferdinand Bolstraat veroorzaakt veel overlast voor de bewoners en ondernemers in de straat. Een recent onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek toont aan dat de omwonenden vooral hinder ondervinden van het lawaai waarmee de werkzaamheden gepaard gaan. Samen met het stadsdeel wil het projectbureau Noord/Zuidlijn daarom maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat de straat voor bewoners en ondernemers leefbaar blijft. Ook aan individuele bewoners willen stadsdeel en projectbureau hulp bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van een wisselwoning of vervangende werkruimte.

Om de geluidsoverlast te beperken zullen niet alleen de woningen worden voorzien van voorzetramen, ook de geluidsbron zelf zal worden aangepakt. Zo moeten het plaatsen van geluidsdempers, en het aanpassen van de graafmachines ervoor zorgen dat er minder geluid gemaakt wordt.

De financiŽle compensatie is gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel van het ministerie van VROM. Volgens dit stelsel geldt bij een hoge geluidsbelasting een puntenaftrek. In de Ferdinand Bolstraat levert dit een bedrag op van EUR 40 per woning per maand. De regeling waarin de huurbijdrage nader is uitgewerkt zal op1 augustus gereed zijn.

Er wordt naar gestreefd het plaatsen van de voorzetramen in de circa 250 woningen omstreeks 1 september as. gereed te hebben.

Bron: via Nieuwsbank

home...