Nederlands Wegencongres december 2003

Jan Hooghwerff, M+P Raadgevende Ingenieurs, 23 december 2003

"De weg op de weegschaal" was het thema van hét nationale congres voor verkeer, vervoer en infrastructuur, het Nederlands Wegencongres dat op 4 december 2003 plaatsvond in de Doelen te Rotterdam. Er kwamen een kleine 700 bezoekers op het congres af. Veel aandacht voor de vraag waar in tijden van financiële krimp de balans moet liggen tussen investeringen en kwaliteit, met als sprekers o.a. burgemeester Ivo Opstelten (Rotterdam) en Bert Keijs (DG Rijkswaterstaat).

Het onderwerp "geluid" kwam slechts zijdelings aan bod in enkele workshops en op de stands.

Het Innovatieprogramma Geluid van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM was duidelijk aanwezig met een stand. Daarnaast praatte programmamanager Ruud Nijland in "Nieuwspoort" het publiek bij over de laatste ontwikkelingen van stille wegdekken en schermtoppen.

Andere geluiden:

Zie voor meer: http://www.crow.nl/Wegencongres

home...