Binnenkort besluit afzagen bomen NAVO basis door minister

Ministerie van VROM, 11 december 2003 en 23 december 2003

Cartoon van Kjell 't HoenBinnenkort zal minister Dekker (VROM) besluiten of zij mede namens staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) zes hectare van de Schinveldse Bossen bij NAVO-vliegbasis Geilenkirchen laat afzagen. Er zijn geen andere kansrijke alternatieven die snel een einde maken aan de huidige situatie voor de NAVO-vliegbasis. Dat is gebleken in een bestuurlijk overleg vandaag tussen minister Dekker, staatssecretaris Van der Knaap, de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Geilenkirchen, de NAVO en Gedeputeerde Staten van Limburg. Vanuit het oogpunt van veiligheid en operationaliteit rond de basis wil de minister nu een besluit over het afzagen van zes hectare van de Schinveldse Bossen nemen.

(redactie: de minister neemt dit besluit met een zogenaamde NIMBY procedure, lees hier het eerdere artikel)

Het betreffende deel van de Schinveldse Bossen valt onder de gemeente Onderbanken. De gemeente Onderbanken presenteerde een alternatief voorstel aan de minister tijdens haar bezoek op 10 september 2003. Het voorstel is tijdens het bestuurlijk overleg van vandaag besproken, waarbij de minister haar waardering voor dit initiatief van de gemeente heeft uitgesproken. De minister benadrukte dat zorgvuldig naar het voorstel is gekeken. De NAVO heeft vastgesteld dat het voorstel niet uitvoerbaar is binnen de eisen, die gelden voor de vliegbasis. De gemeente Geilenkirchen heeft aangegeven elke wijziging aan de Duitse kant niet acceptabel te vinden. Daarnaast draagt het voorstel nauwelijks bij aan het terugdringen van de geluidshinder, kost het extra geld, zou de uitvoering jaren in beslag nemen en neemt de geluidshinder op Duits grondgebied toe. Bovendien blijft het ˇˇk in het voorstel van de gemeente Onderbanken nodig om een aantal bomen af te zagen.

De minister zal de gemeente Onderbanken verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor het afzagen van de bomen. Het verzoek zal uitgaan na eventuele voorgezette beraadslagingen in de Tweede Kamer of als blijkt dat daar vanaf wordt gezien. Als de gemeente geen vrijstelling wil verlenen, kan minister Dekker niets anders doen dan de zogenoemde nimby-procedure (not in my backyard) voortzetten. Hiermee kan zij de gemeentelijke bevoegdheden in de ruimtelijke ordening overnemen.

De provincie gaat het aantal vliegbewegingen monitoren. Over een jaar zullen partijen opnieuw overleggen over de vliegbewegingen.

wellicht stille motoren

Verschillende partijen zijn bereid de regio en de gemeente te helpen bij het oplossen van de problemen met het bos en de geluidsoverlast. De staatssecretaris van Defensie wil voor het verlies van zes hectare bos in overleg met de regio elders zes hectare bos aan laten leggen. De NAVO wil het aantal vluchten beperkt houden en de verdeling van de zogenoemde circuitvluchten over de dag opnieuw bekijken om zo de geluidsoverlast te verminderen; hierover wordt de gemeente ge´nformeerd. Daarnaast zal de NAVO medio 2004 een beslissing nemen over stillere motoren. De provincie gaat het aantal vliegbewegingen monitoren. Over een jaar zullen partijen opnieuw overleggen over de vliegbewegingen.

Bron: Website VROM, www.minvrom.nl

home...