Boekrecensie: Geluid en monitoring

Peter van Tol, 30 december 2003

Het boek Geluid en monitoring door Erik Roelofsen en Jan Jabben is een nieuwe uitgave in de reeks Geluid en Omgeving van de Sdu en beoogt een aanzet te geven voor de manier waarop monitoring van de bestaande geluidwetgeving kan plaatsvinden. Hierbij wordt een voortuitblik naar de aanstaande wijzingen in de Wet Geluidhinder en de Europese regelgeving overigens niet vermeden. Zoals de auteurs in het voorwoord terecht zelf opmerken is monitoring een onderwerp waarin in de Nederlandse praktijk nog niet veel geschreven is. Het initiatief van de auteurs dit boek te schrijven verdient dan ook alleen hierom al een compliment.

De lezer wordt stap voor stap ingeleid in een aantal voor monitoring relevante onderwerpen. Zo passeren de bestaande en mogelijk toekomstige wetgeving de revue, waarna snel de stap naar monitoring wordt gemaakt. De auteurs positioneren monitoring van geluid duidelijk als een onderdeel van de beheerscyclus waarin beleidsdoelen dienen te worden gerealiseerd, waarbij zowel een brongerichte als een gebiedsgerichte benadering wordt gehanteerd. Deze benadering wordt in het gehele boek vastgehouden.


Tekening: Erik Roelofsen

Na dit inleidende deel wordt de lezers langs de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrielawaai gevoerd.

Voor ieder van deze bronnen wordt zeer kort uiteengezet hoe monitoring voor deze bron kan worden opgepakt door een gerichte inzet van reken- en meetmethoden. Reeds bestaande meetsystemen en rekensoftware worden kort vermeld. Voor iedere bron wordt een overzicht van mogelijkheden gegeven waarbij de bovengenoemde positionering van monitoring heel consequent wordt gebruikt. Dit maakt het boekje zeer overzichtelijk en goed leesbaar. De lezer die op zoek is naar een gedetailleerde uitleg van monitoringmethoden of systemen om hiermee zelf aan de slag te gaan zal dit niet in het boek vinden. Hoewel de nodige formules niet geschuwd worden heeft het boek duidelijk een inleidend karakter.

Het boek sluit af met een praktijkvoorbeeld: monitoring voor de Gelderse stilte gebieden. Hoewel ik dit persoonlijk geen heel sterk voorbeeld vind, vormt het wel een logische afsluiting van het boek.

Lopende ontwikkelingen op het vlak van regelgeving maken ongetwijfeld een vervolg op deze eerste aanzet noodzakelijk. Al met al geeft Geluid en monitoring in 100 pagina´s een goed gestructureerde inleiding in monitoring binnen de bestaande regelgeving.

U kunt het boek via de SDU via deze website bestellen: http://www.sdu.nl/catalogus/Omgevingsrecht/9012099951.jsp

 

 

home...