BKL contour Vliegveld Drachten

Redactie, 17 december 2003

In de Concept-aanwijzing luchtvaartterrein Drachten is een Bkl zone met een daarbij behorende geluidscontour aangegeven. Hieronder de bijbehorende figuur.

Bron: website ministerie van Verkeer en Waterstaat www.minvenw.nl

home...