Geluidsnormen Arbo bij vuurwerkevenementen overschreden

Arbeidsinspectie, 8 maart 2004

Cartoon van Kjell 't HoenDe Arbeidsinspectie gaat van maart tot en met april van dit jaar controles uitvoeren bij bedrijven die vuurwerkevenementen verzorgen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze bedrijven onvoldoende aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

De Arbeidsinspectie kijkt vooral of werkgevers de risico’s van het werk goed in kaart hebben gebracht. De werkgever dient voldoende maatregelen te nemen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid te beperken. Metingen hebben aangetoond dat de wettelijke geluidsnormen bij vuurwerkevenementen vaak worden overschreden. Daarom is gehoorbescherming voor werknemers verplicht. Daarnaast wordt gekeken of voldoende aandacht wordt besteed aan voorlichting en scholing van werknemers over de risico’s van het werken met vuurwerk.

De Arbeidsinspectie voert controles uit bij alle bedrijven die in het bezit zijn van een vergunning voor het afsteken van vuurwerk. Dat zijn er ongeveer 20.

Bron: website Arbeidsinspectie, http://arbeidsinspectie.szw.nl

home...