Rotterdam past bestemmingsplannen aan wegens vliegveldcontouren

Gemeente Rotterdam, 2 maart 2004

Als gevolg van het aanwijzingsbesluit van Rotterdam Airport door de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moeten binnen bepaalde geluidscontouren rond de luchthaven de geldende bestemmingsplannen worden aangepast. Dit is nodig omdat geen nieuwe ‘gevoelige bebouwing’, zoals woningen, meer is toegelaten. Hiertoe is een ‘Verzamelherziening geluidscontouren Rotterdam Airport’ opgesteld. Het College heeft besloten het ontwerp van deze verzamelherziening ter inzage te leggen.

Bron: website gemeente Rotterdam, www.rotterdam.nl

home...