Actie bij Europees Parlement tegen nachtvluchten

Milieudefensie, 29 maart 2004

Tien leden van Milieudefensie en omwonenden van Schiphol doen mee aan een demonstratie van de Union Européenne contre les Nuisances des Avions (UENCA), de Europese koepel van geluidgehinderden. Voor de deur van het Europees Parlement in Straatsburg vragen zij samen met zo'n honderd omwonenden van Europese luchthavens en leden van milieuorganisaties, passerende afgevaardigden om een verbod op nachtvluchten.

Milieudefensie wil net als de UENCA een verbod op nachtvluchten op Schiphol en regionale luchthavens. Op Schiphol werden er in 2002 ruim 25.500 nachtvluchten uitgevoerd, dit jaar rekent de luchthaven op 32.000 nachtvluchten. In Rotterdam waren het er 1.000. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat rond Schiphol alleen al 260.000 mensen ernstig in hun slaap worden gestoord. Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer van Milieudefensie: 'Goed slapen is van vitaal belang, zeker voor ouderen, kinderen en lichte slapers die toch al vaak niet topfit zijn. De huidige geluidsnormen laten toe dat er honderdduizenden mensen regelmatig wakker liggen. Drastische maatregelen zijn nodig: sluit Schiphol en Rotterdam tussen 23.00 uur en 7.00 uur'.

Bij de protestactie in Straatsburg zijn omwonenden aanwezig uit België, Frankrijk. Duitsland en Zwitserland. 'Overal worden de belangen van milieu en omwonenden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van bijvoorbeeld chartermaatschappijen en vrachtvervoerders die graag 's nachts willen vliegen', aldus Wijnhoven. 'We vragen het Europees Parlement voor ons op te komen'.

In het EP doet een petitie de ronde waarin de Europese Commissie opgedragen wordt beleid te maken tegen nachtvluchten. De Nederlandse fracties van PvdA, GroenLinks en SP steunen de petitie.

Petitie voor Europees verbod op nachtvluchten

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 51 van het Reglement,

A. overwegende dat geluidsoverlast een van de ernstigste bedreigingen vormt voor de gezondheid, met name die van kinderen,

B. overwegende dat bijna een derde van de bevolking van de Europese Unie nu al door geluidsoverlast wordt getroffen,

C. overwegende dat meer dan tien miljoen mensen in Europa te lijden hebben van geluidsoverlast door vliegtuigen en dat zelfs als vermindering van de geluidsoverlast door technische verbeteringen mogelijk is, de geweldige toename van het aantal vluchten dit effect teniet zal doen,

D. overwegende dat de overlast die veroorzaakt wordt door opstijgen en landen vooral 's nachts bijzonder schadelijk is,

E. overwegende dat volgens een verklaring van het Europees Hof voor de Rechten van de mens een goede nachtrust een mensenrecht is,

F. overwegende dat het gevaar bestaat dat luchthavens onderling gaan concurreren ten nadele van omwonenden indien op nationaal of regionaal niveau besloten wordt tot een verbod van nachtvluchten,

dringt erop aan:

1. dat aan de gezondheid van de Europese burger de hoogste voorrang wordt gegeven;

2. dat de Europese Commissie met wetgevingsvoorstellen komt voor het verbod van nachtvluchten tussen 11.00 uur 's avonds en 7.00 's ochtends, op alle luchthavens in de Europese Unie.

Bron: via Nieuwsbank

home...