Milieudefensie: ‘Schiphol manipuleert politiek’

Milieudefensie, 11 augustus 2003

Milieudefensie start een e-mailactie aan staatssecretaris Melanie Schultz. Bewoners en politici uit de regio zullen in een persoonlijke e-mail de staatssecretaris oproepen de lawaaigrenzen rond Schiphol niet wéér op te rekken. Schiphol wil daarmee een vermeende rekenfout rechtzetten. Onderzoek van Milieudefensie laat zien dat er geen sprake is van een fout, maar volgens Milieudefensie van manipulatie.

Schultz heeft aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gevraagd de gevolgen van het oprekken van de geluidsgrenzen door te rekenen. In de tweede helft van augustus worden de resultaten verwacht. Daarna neemt de staatssecretaris een besluit. Milieudefensie wil met de e-mailactie (via www.milieudefensie.nl/verkeer) aan Schultz duidelijk maken dat de maat nu vol is.
 

Rekenfout of verkooptruc?

Uit het dikke Schipholdossier leidt Milieudefensie af dat de luchthaven steeds weer een foute voorstelling van zaken geeft rond het aantal vluchten over de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Campagneleider Joris Wijnhoven: ‘Door de schijn te wekken dat de Polderbaan enorme aantallen vluchten zou gaan verwerken en de Zwanenburgbaan zou worden ontzien, wist Schiphol de politiek te overtuigen dat de zesde baan er moest komen. Meteen na die beslissing, begon men te schuiven met vluchten naar de Zwanenburgbaan. Schiphol probeert zo extra capaciteit te creëren. Dat is geen rekenfout maar regelrechte manipulatie.’ Een jaar geleden schreef de luchthaven in haar Milieumonitor: ‘Ondanks het feit dat in 2005 een kwart meer vluchten op Schiphol wordt verwacht, zal het aantal starts en landingen op de Zwanenburgbaan halveren.’ Wijnhoven: ‘Dat blijkt niet waar te zijn en het schandalige is, dat moet men hebben geweten.’

Tabel: aantal vluchten over de Zwanenburgbaan en de Polderbaan

  2002 Gepland in 2005
Versie 1995
Gepland 2005
Zonder aanpassing wet
Mogelijk 2005
Na aanpassing wet
Polderbaan n.v.t. 35,4% 33,6% 27% (7% ’s nachts)
Zwanenburgbaan 31% 11,6% 13,5% 20%

Toelichting: de cijfers voor vluchten over de Zwanenburgbaan blijven stijgen. Bij het besluit tot de aanleg van de baan in 1995 spiegelde Schiphol de politiek nog voor dat het aantal vluchten zou verminderen tot 11,6 procent. Bij het aannemen van de Luchtvaartwet vorig jaar werd dit al opgeschroefd naar 13,5 procent. Nu wil Schiphol de regels laten oprekken, zodat liefst 20 procent van de vluchten over deze baan kan, 108.000 van de totaal 540.000 vluchten. De beloofde halvering van het gebruik van de Zwanenburgbaan van 140.000 vluchten in topjaar 2001 naar 70.000 vluchten vanaf 2003 wordt dus absoluut niet gehaald. De regio kan tot 100 vluchten per dag extra verwachten als Schiphol haar zin krijgt.

e-mail

De tekst van de e-mail die Milieudefensie heeft opgesteld:

Geachte staatssecretaris Schultz,

Het loopt nu echt de spuigaten uit met Schiphol! Wéér verlangt de luchthaven dat de regering de geluidsgrenzen oprekt. Wéér dreigt zij de wet te overtreden als dit niet gebeurt.

Ik ben het zat! Jarenlang heeft de luchthaven omwonenden voorgespiegeld dat met de Polderbaan de geluidsoverlast zou afnemen, onder meer omdat er minder vluchten zouden plaatsvinden via de veel overlast gevende Zwanenburgbaan. Van die afname is echter geen sprake. De geluidsoverlast is in het gebied tussen Zwanenburg en Castricum zelfs fors toegenomen.

Daarom reken ik erop dat u niet akkoord gaat met het verzoek van Schiphol om meer herrie te mogen maken. Dat zou trouwens lijnrecht ingaan tegen de politieke beloftes van uw voorgangers. Het belang van Schiphol is tenslotte niet het enige dat telt. Omwonenden hebben óók recht op bescherming. En datzelfde geldt voor het milieu.

In 2005 worden de milieu- en geluidsregels uit de Wet Luchtvaart geëvalueerd. Die evaluatie heeft alleen zin als wordt uitgegaan van betrouwbare gegevens. Daarom moet de vliegtuigherrie snel gemeten worden. Ik vraag u daarom niet alleen om Schiphol de wacht aan te zeggen, maar er ook voor te zorgen dat er vanaf januari 2004 in de hele regio een goed, betrouwbaar meetnet in bedrijf is.

Met vriendelijke groet, Naam ….

Bron: website Milieudefensie, www.milieudefensie.nl, lees hier het infoblad van Milieudefensie:  infoblad

home...