Oproep deelname Nationale Geluid en Trillingen innovatieprijs

Ans Bosgoed, Stichting Innonoise, 21 augustus 2003

Binnen het bedrijfsleven en overheidsorganisaties is enorm veel creativiteit aanwezig. Veel innovaties die gericht zijn op reductie van ongewenst geluid krijgen helaas niet altijd de aandacht die ze verdienen. En onbekend maakt onbemind. De kloof tussen uitvinden en toepassen wordt daardoor vaak niet overbrugd.

Hier wil de stichting Innonoise verandering inbrengen door de uitreiking van een stimuleringsprijs. De prijs wordt uitgereikt op het Nationale congres Geluid en Trillingen op 12 november 2003 (zie www.geluidentrillingen.nl). De stichting daagt zowel u als uw organisatie uit om mee te dingen naar de ďNationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 2003Ē! Het gaat bij de prijs niet alleen om nieuwe maatregelen, maar ook nieuwe ideeŽn gericht op methoden, wijze van omgang met, regelgeving, etc. zijn welkom. Een speciale categorie "wilde ideeŽn" stelt u in staat ook mee te dingen met goede ideeŽn zonder dat u deze hoeft uit te werken. Speciaal voor deze categorie is een geldprijs van Ä 500 beschikbaar. Dus wat weerhoudt u om niet een gok te wagen met een ďte gekĒ idee.

Alle genomineerden en winnaars krijgen publiciteit en promotiemogelijkheden. De uitreiking van de prijzen zal tijdens het zevende nationale congres Geluid en Trillingen worden uitgereikt, waarbij de genomineerden ruimte krijgen hun inzending toe te lichten.

De jury start in de eerste week van oktober met de jurering. Meer informatie over de geluid en trillingen innovatieprijs vindt u op de website (www.innonoise.nl). U kunt ook bellen met het secretariaat van de stichting (0555226463).

De jury bestaat dit jaar uit:

home...