GroenLinks: ‘Geen rekenfout Schiphol’

GroenLinks, 12 augustus 2003

Schiphol heeft iedereen misleid om extra vluchten te kunnen afwerken en daarmee extra geluidsoverlast te veroorzaken. De zogenaamde "rekenfout" in de Wet Luchtvaart is volgens GroenLinks geen rekenfout, maar een brutaal verzoek om de geluidsnormen te versoepelen en meer herrie te kunnen maken. Versoepeling van de normen, zoals Schiphol wil, is in strijd met alle afspraken en tast de rechtszekerheid en de gezondheid van tienduizenden omwonenden aan. De Kamer moet meteen na het zomerreces deze zaak diepgravend onderzoeken, onder andere middels hoorzittingen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de notitie "Herrie in de Haarlemmermeer", die vandaag door GroenLinks Tweede-Kamerlid Wijnand Duyvendak gepresenteerd is. De notitie bevat een analyse van het Schipholdossier, die gemaakt is naar aanleiding van de nieuwe onrust over de herrie van Schiphol. De zogenaamde rekenfout is geen rekenfout, maar de zoveelste stap van "vrijstaat Schiphol". Schiphol manifesteert zich meer en meer als verwend kind. Aan de politiek nu de taak dit kind in het gareel te houden. Wanneer nu de deur naar meer herrie wordt opengezet, zullen er ongetwijfeld meer verzoeken volgen, al dan niet verpakt als "rekenfout". Meer herrie en meer vluchten betekenen ook meer veiligheidsrisico's en meer luchtvervuiling.

Kern van de notitie is dat er helemaal geen sprake is van een rekenfout. Het verzoek tot versoepelen van de geluidsgrenzen is een brutale poging de (piek)capaciteit van de luchthaven te vergroten, aldus GroenLinks. De Zwanenburgbaan moet, vindt Schiphol, een volwaardige startbaan worden, naast de Polderbaan. Tot nu toe was het een secundaire baan, die drie keer zo weinig het vliegverkeer voor haar rekening zou nemen als de Polderbaan. Per 1 november 2003 komt een door Schiphol aangelegde zuidelijke taxibaan gereed, die de technische mogelijkheid geeft de capaciteit van de Zwanenburgbaan fors te vergroten. De nieuwe, verzwaarde rol van de Zwanenburgbaan is in strijd met alle afspraken die vanaf begin jaren negentig tot aan de dag van gisteren over Schiphol zijn gemaakt.

Het verzoek van Schiphol is misleidend, misplaatst en zeer brutaal, vindt GroenLinks, omdat het in strijd zou zijn met alle geldende afspraken. Honoreren van het verzoek is volgen GroenLinks bovendien in strijd met de grondgedachte van de Wet Luchtvaart dat niet langer aantallen vluchten bepalend zijn voor wat er wel en niet kan, maar de wettelijk vastgelegde milieugrenzen. Bovendien zou het de rechtszekerheid en gezondheid van tienduizenden mensen aantasten.

"De politiek moet zich niet weer laten piepelen door Schiphol. Er zou immers nooit meer gedoogd worden. Geef je dit verwende kind een vinger, dan neemt het ongetwijfeld de hele hand", aldus Duyvendak.

GroenLinks vindt zelfstandig onderzoek van de Kamer op z'n plaats. Te vaak heeft ook de Tweede Kamer zich over Schiphol een oor laten aannaaien. Eerst moeten alle feiten op tafel komen. Openbare hoorzittingen met alle betrokkenen is daarbij een eerste stap.

Bron: website Groen Links, www.groenlinks.nl, lees hier de notitie Herrie in de Haarlemmermeer (Word document)

home...