Zevende Nationale Congres Geluid en Trillingen: 12 en 13 november 2003

Geraldine Woestenenk, dBvision, namens de programmacommissie Geluid en Trillingen 2003.

Op 12 en 13 november 2003 vindt het zevende congres Geluid en Trillingen plaats, in het Nieuwegeins Business Center. Het congres is uitgegroeid tot hét platform van visie, beleid en advisering van geluid en trillingen bij rail, weg, luchtvaart, industrie. De keus is aan u: ruim 40 lezingen, sessies met ruimte voor discussie, een vakbeurs en de mogelijkheid om te netwerken leiden ertoe dat dit waardevolle dagen voor u zullen zijn. Het congres wordt georganiseerd met medewerking van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Staatssecretaris van Geel: Voor als u wilt weten hoe het nu echt verder gaat met MIG

Staatssecretaris van Geel van Milieu zal spreken op het congres.Vorig jaar is duidelijk geworden dat MIG niet in de vorm van het oorspronkelijke wetsvoorstel ingevoerd wordt. Daarnaast spelen er nog andere ontwikkelingen, zoals de inzet van het nieuwe kabinet Balkenende met minder regels en ook minder geld en ook de Europese richtlijn omgevingslawaai. Nu een jaar verder kan de staatssecretaris meer vertellen over hoe het nu verder gaat met MIG en de implementatie van de EU-richtlijn en wat er verwacht kan worden in het licht van de komende bezuinigingen. Ook op de tweede congresdag wordt veel aandacht besteed aan de stand van zaken wat betreft MIG en de praktische kanten van de implementatie van de EU-richtlijn. Het volledige programma van het congres vindt u op de website (www.geluidentrillingen.nl; klik hier voor het complete programma).

12 november: Nieuwe ontwikkelingen in beleid, regelgeving en techniek

Staatssecretaris van Geel - prof. Berkhout - 16-deskundigen lezingen – innovatie - nieuwe SBR richtlijn

Op 12 november wordt u meegenomen naar de meest actuele ontwikkelingen. ´s Ochtends doet staatssecretaris van Geel van Milieu uit de doeken wat er de komende jaren gaat veranderen. Professor Berkhout is de tweede spreker. Hij heeft een bijzondere ervaring achter de rug met zijn werk in de “commissie Berkhout” en heeft een boeiende visie op innovatie in de geluidsregelgeving voor wegen, spoorwegen en Schiphol. Beide heren en een vertegenwoordiger van het ministerie van V&W nemen actief deel aan een levendige Lagerhuisdiscussie, waarin ook u uitgebreid met hen in discussie kan treden.

´s Middags is er een 16-tal van lezingen in vier parallelle sessies over wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en stedelijke infrastructuur en trillingen. Deze lezingen hebben een praktijkgericht karakter en worden gegeven door vooraanstaande deskundigen van overheid en adviesbureaus. Niet alleen de doorgewinterde geluidsdeskundige, de beleidsmaker en de juridisch medewerker, maar ook de bestuurder zal er veel van zijn of haar gading vinden.

13 november: Hoe werkt de nieuwe geluid- en trillingenregelgeving in de praktijk?

Wet geluidhinder - EU richtlijn – spoedwet wegverbreding - lokaal geluidbeleid

Op 13 november wordt de tocht voortgezet. De dag wordt geopend met een bijdrage van de heer Miedema over geluidhinderkaarten en hoe die te gebruiken zijn in gemeentelijk beleid. De heer Pormes, Eerste Kamerlid voor Groen Links en ook nauw betrokken geweest bij de behandeling van de spoedwet, geeft de visie van Groen Links op geluid.

Deze dag wordt belicht hoe nieuw beleid en regelgeving naar de praktijk vertaald wordt, maar ook hoe met het bestaande beleid kan worden omgegaan. Wat komt er terecht van regelgeving? De dag staat voor een belangrijk deel in het teken van lokaal geluidbeleid en de implementatie van de EU-richtlijn omgevingslawaai. Er zal in dat kader worden ingegaan op onderwerpen als de uitvoering van de EU-richtlijn, geluidkartering, actieplannen, geluidnota's. Daarnaast is er ook aandacht voor de effecten die andere nieuwe ontwikkelingen zoals de Spoedwet wegverbreding in de praktijk hebben.

Algemene inlichtingen

Het congres vindt plaats op 12 en 13 november 2003, Nieuwegeins Business Center.
De prijs van het congresbezoek bedraagt per persoon:

Gereduceerde prijzen voor provincie en gemeente ambtenaren:

Bij inschrijving voor 15 september krijgt u € 50,- korting op bovenstaande prijzen.

Website: www.geluidentrillingen.nl 

Inlichtingen congres, beurs en overnachtingsmogelijkheden:
Ans Bosgoed, SWOT organisatie-advies tel: 055-5226463 fax: 055-5226385

home...