Milieudefensie: 12.000 oproepen om vliegtuiglawaai te meten

Milieudefensie, 17 september 2003

Milieudefensie en omwonenden van Schiphol overhandigen donderdag 18 september, voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS), ruim 12.000 oproepen van burgers aan hun gemeentebesturen om snel te beginnen met het meten van vliegtuiglawaai. Meten is volgens milieu- en bewonersorganisaties nodig omdat zij twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gehanteerde rekenmethodes. Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland en Platform Leefmilieu Regio Schiphol willen dat er dit jaar nog wordt gestart met het in kaart brengen van het vliegtuiglawaai. Als het rijk niets doet aan daadwerkelijk meten van de overlast, zullen de gemeenten dat gezamenlijk op zich moeten nemen.

'Daadkracht van de regionale overheden is nu gewenst', concludeert Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer van Milieudefensie. 'Schiphol zwengelt nu het ene debat na het andere aan, blijkbaar krijgt de luchthaven het benauwd door de consternatie van afgelopen zomer. De discussie over lawaai is nodeloos ingewikkeld gemaakt. Waar het op neerkomt is dat je precies in de wet moet vastleggen hoeveel herrie ergens mag zijn, vervolgens moet meten of Schiphol zich er aan houdt en tenslotte in moet grijpen als ze hun boekje te buiten gaan.'

De huidige wet Luchtvaart wordt weliswaar fel bekritiseerd door de milieu- en bewoners-organisaties vanwege de te soepele normen, maar zij bestrijden niet de systematiek, want met berekenen is op zich niks mis. Door ook nog te meten kun je controleren of de rekenmethodes kloppen. Bij een meetpunt in Assendelft, waar de gemeente Zaanstad nu het vliegtuiglawaai laat meten, wordt twee keer meer herrie (4-5 decibel) gemeten dan de rekencijfers laten zien.

Milieudefensie roept gemeenten op om zelf actie te ondernemen, omdat het rijk volgens Milieudefensie veel te laks is. De nieuwe wet Luchtvaart ging op 1 januari 2003 in. Sindsdien is er volgens Milieudefensie nog niets gebeurd om het beloofde meetsysteem van de grond te krijgen. ''Erger nog: staatssecretaris Schultz zegde na miscalculaties inzake het baangebruik aan de luchthaven toe, dat zij de wettelijke geluidsgrenzen op gaat rekken"", aldus Milieudefensie in haar persbericht.

In 2006 wordt de wet geŽvalueerd. Dan blijkt of de belofte van minder herrie, zowel dichtbij als verder weg van Schiphol, gebroken is. Wijnhoven: '2003 is voor die evaluatie een verloren jaar: er bestaan geen betrouwbare meetgegevens. Voor 2004 en 2005 moeten die gegevens wel boven tafel komen. Gemeenten kunnen hun bezorgdheid uitspreken, maar met concrete meetgegevens kunnen ze echt opkomen voor hun burgers.'

Bronnen: websites www.milieudefensie.nl

home...