"Ik hoor je wel, maar versta je niet"

Karin Neijenhuis, Katholieke Universiteit Nijmegen, 22 oktober 2003

ďIk hoor je wel, maar versta je nietĒ is een vaak voorkomende opmerking van personen met auditieve verwerkingsproblemen: problemen met het spraakverstaan, ondanks een normale gehoordrempel. Tot voor kort konden deze problemen onvoldoende aangetoond worden, want de standaard gehoortests zijn hiervoor niet gevoelig genoeg.

Op 15 oktober 2003 promoveerde Karin Neijenhuis op de ontwikkeling en evaluatie van een testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen. Het proefschrift is getiteld: Auditory processing disorders, Development and evaluation of a test battery. De Nijmeegse testbatterij bevat tests, waarin spraakmateriaal is bewerkt: er is bijvoorbeeld stoorgeluid aan toegevoegd of het geluid is vervormd.

Na het vaststellen van normgegevens bij volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar werden diverse patiŽntengroepen onderzocht. De testbatterij bleek geschikt te zijn voor gebruik in de klinische praktijk. Zo werd onder andere bij patiŽnten met een chronische Whiplash een zwakke luistervaardigheid aangetoond. De testbatterij is met name bedoeld voor toepassing in een multidisciplinaire setting zoals het audiologisch centrum, omdat naast de auditieve tests ook niet-auditieve tests nodig zijn om auditieve verwerkingsproblemen adequaat te kunnen diagnostiseren.

Maatschappelijke relevantie

In de huidige maatschappij wordt steeds meer flexibiliteit en dynamiek vereist van de individuele informatieverwerking: men wil meerdere gesprekken tegelijk kunnen voeren (bijv. aan de telefoon en in de werkkamer), mobiel kunnen telefoneren met veel achtergrondlawaai (bijv. in de auto), op de TV worden documentaires voorzien van mooie teksten en prachtige achtergrondgeluiden, etc. Personen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen hierdoor in toenemende mate gehinderd worden in de communicatie, hoewel ze in minder complexe luistersituaties vaak goed kunnen functioneren. Door diagnostisering met behulp van de nieuwe testbatterij kunnen deze communicatieproblemen worden verklaard.

Audiologie

Inmiddels zijn de Nederlandse Audiologische Centra ingelicht omtrent het bestaan van de testbatterij; ze zijn in de gelegenheid gesteld om, tegen kostprijs, een CD met alle tests en een handleiding te bestellen.

U kunt hier de samenvatting van het proefschrift downloaden (PDF, 55 kByte)

Voor verdere informatie het liefst contact opnemen via e-mail. k.neijenhuis@kno.umcn.nl 

home...