Kunstmatige aardbeving in de Efteling

KNMI, 18 oktober 2003

Op 17 oktober om precies half twaalf heeft in de Efteling een experiment plaats gevonden waarbij ruim duizend mensen tegelijk op en neer sprongen onder leiding van de TV-presentator Bart Peeters. Dit experiment vormt een onderdeel een nieuw TV-programma over wetenschap en techniek Hoe?Zo!. Het experiment was gepland in het kader van de "WetenWeek" waarin ook aandacht wordt gevraagd voor natuur en techniek. Door de grote belangstelling van pers en publiek is het experiment in ieder geval in die opzet geslaagd.

De trillingen die door de springende mensen zijn veroorzaakt zijn door seismometers van het KNMI geregistreerd. Daarvoor zijn de seismometers neergezet op het terrein van de Efteling. Het springen zelf werd geregisseerd en geŽnthousiasmeerd door Bart Peeters omdat het niet alleen belangrijk is dat alle mensen hoog opspringen maar vooral dat de mensen tegelijk op- en neerspringen. Alleen dan kunnen namelijk voldoende grote trillingen veroorzaakt worden om goed te meten. Vooral door dit synchrone springen zijn grote waarden van het trillingsniveau bereikt, echter zonder dat deze nog gevaarlijk zijn omdat het soort trillingen dat is opgewekt vrij snel uitdempt met de afstand.

Het is goed mogelijk de trillingen te vergelijken met die van een aardbeving. Maar aardbevingen kunnen nu een keer niet aan het oppervlak van de aarde voorkomen, ze komen altijd in de aarde voor op enige diepte. We hebben in dit geval aangenomen dat de diepte van de aardbeving 1 ŗ 2 kilometer onder het aardoppervlak lag direct onder de springende mensen. De magnitude van de beving komt dan uit op 1,2 op de schaal van Richter.


Seismogram van het springen in de Efteling

De grootste uitslag op het seismogram van een halve minuut springen was in de eerste 10 seconden.

Het seismogram laat duidelijk zien dat de uitslagen asymmetrisch zijn. Het KNMI weet nog niet wat de oorzaak hiervan is en gaat dit de komende periode verder onderzoeken. Het is een nieuw resultaat van dit experiment.

Bron: www.knmi.nl

home...