Milieudefensie: "Schultz benoemt marionettencommissie"

Vereniging Milieudefensie, 2 april 2003

Milieudefensie, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland zijn verbijsterd over de benoeming van CDA-Eerste Kamerlid Eversdijk tot voorzitter van de commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Staatssecretaris Schultz heeft blijkbaar geen enkele ambitie meer om tot een serieuze invulling van de milieunormen in de (toch al gammele) Schipholwet te komen. 'Dat de staatssecretaris geen enkele autoriteit op het gebied van geluid bereid heeft gevonden, is een teken aan de wand. Deze politieke benoeming is de doodsteek voor het onafhankelijk advies over vlieglawaai,' aldus campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven van Milieudefensie.

Eversdijk, die In de Eerste Kamer zitting heeft in de commissie Verkeer en Waterstaat, staat bepaald niet bekend als een voorvechter van goede geluidsnormen voor omwonenden van Schiphol. Net zomin overigens als zijn eigen partij, het CDA. Verder hield de senator zich onder meer bezig met waterbeheer en visserij en bekleedt hij veel bestuursfuncties. B.M. Spee, die is aangesteld als vice-voorzitter van de commissie, was manager bij het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartlaboratorium maar heeft geen inhoudelijke deskundigheid op dit gebied.

wetenschapper

'Het werk van deze commissie moet geleid worden door een onafhankelijke wetenschapper, niet door een bestuurder of een politicus. Schultz heeft blijkbaar iemand gevonden die beter naar haar pijpen danst dan de vorig jaar opgestapte voorzitter Berkhout. Zijn onafhankelijke houding was weliswaar niet handig voor de minister, maar hij deed wel zijn best iets van de milieubeloften rond de groei van Schiphol overeind te houden. Het werk van de commissie dreigt nu een farce te worden,' aldus Wijnhoven. 'Oud-minister Netelenbos beloofde een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Nu wordt met hulp van een senator en een voormalig manager een marionettencommissie gevormd als klapvee voor dubieuze politieke beslissingen.'

kaartenactie

Milieudefensie start binnenkort een kaartenactie onder bewoners in de wijde omtrek rond Schiphol met het verzoek aan hun gemeente om zelf een geluidsmeter voor vliegtuiglawaai te laten installeren. 'Het is schandalig dat de rijksoverheid bewoners in de steek laat nu Schiphol enorme groeimogelijkheden heeft gekregen. Omdat de minister een puinhoop maakt van het meetsysteem moeten gemeenten zelf in actie komen. Zij kunnen laten zien hoe het hoort,' aldus Wijnhoven. Het gemeentelijk geluidsmeternet moet volgens Milieudefensie, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland de basis leggen voor het aanscherpen van de huidige slappe luchtvaartwet.

Bron: Website Milieudefensie, http://www.milieudefensie.nl

home...