Platform Luchtvaart: "Milieudefensie heeft valse dadendrang"

Platform Nederlandse Luchtvaart, 12 februari 2003

Milieudefensie presenteert donderdag 13 januari een campagne waarbij gemeenten gevraagd wordt een geluidsmeter te plaatsen om vliegtuiggeluid te kunnen meten (Lees hier het artikel daarover). Milieudefensie pretendeert volgens het Platform Nederlandse Luchtvaart hiermee op te komen voor de belangen van de omwonenden. Het tegendeel is echter waar, want met deze campagne blokkeert Milieudefensie de weg naar echte oplossingen voor de geluidshinder, aldus het Platform Nederlandse Luchtvaart.


Cartoon: Kjell 't Hoen

De meetnet-campagne is een uiting van valse dadendrang vindt het Platform. Hiermee wordt wederom het beeld geschetst dat geluidhinder hetzelfde is als geluidbelasting, en dat minder decibellen dus minder geluidshinder veroorzaakt. Maar het meten en het verminderen van decibellen zal het probleem geluidshinder niet oplossen. Dit blijkt wel uit het gegeven dat vliegtuigen de laatste jaren steeds stiller geworden zijn maar dat dit geen positief effect gehad heeft op het aantal klachten. Dit komt omdat bij geluidshinder sociale en psychologische factoren ook een rol spelen. Deze factoren zouden dan ook in het beleid meegenomen moeten worden.

verhuisfaciliteit

Maatregelen die daadwerkelijk een verbetering zouden betekenen voor de omwonenden zouden volgens het Platform Nederlandse Luchtvaart kunnen liggen in het vergroten van de rol van de regio, om uiteindelijk maatschappelijke transacties mogelijk te kunnen maken. Het gaat hierbij om het bieden van een mogelijkheid om iets aan de blootstelling aan geluidbelasting te kunnen doen naar eigen wens en inzicht. En voorbeeld is een verhuisfaciliteit dat gekoppeld is aan een waarborg tegen eventueel waardeverlies over een bepaalde periode, in samenwerking tussen overheid, kadaster en makelaardij, te beginnen in de zwaarst belaste gebieden, aldus opnieuw het Platform.

Waar het om gaat, is dat er een mogelijkheid is omwonenden een keuze aan te bieden waardoor ze meer grip op de situatie krijgen en het gevoel van onmacht vermindert. Dit laatste is namelijk een goede voedingsbodem voor het ervaren van hinder.

Als Milieudefensie daadwerkelijk iets voor de omwonenden wil betekenen, dan krijgt deze organisatie van het Platform Nederlandse Luchtvaart het advies om verder te kijken dan naar het aantal meetpunten. Want alleen een beleid dat gestoeld is op zowel akoestische als sociale en psychologische factoren zal een daadwerkelijke verbetering voor omwonenden teweeg kunnen brengen.

Bron: website Platform Nederlandse Luchtvaart: http://www.pnl.nl , ingekort 

home...