Nieuwe regels voor trauma helikopters

Ministerie VROM, 31 januari februari 2003

Vanaf 1 februari gelden in heel Nederland dezelfde regels voor de inzet van traumahelikopters bij ziekenhuizen. Hierdoor kunnen in de praktijk traumahelikopters onbeperkt worden ingezet voor spoedeisende situaties. In het besluit wordt de omgeving de grootst mogelijke bescherming geboden die redelijkerwijs mogelijk is omdat alleen de meest stille helikopters gebruikt mogen worden, die voor het vervoer van mobiele medische teams geschikt zijn.

De volgende academische ziekenhuizen worden door het besluit beschouwd als helitraumacentrum:

Het Erasmus Medisch Centrum is niet opgenomen, omdat dit ziekenhuis de mobiele medische teams inzet vanaf Rotterdam Airport, en het ziekenhuis als gevolg daarvan niet wordt beschouwd als een helitraumacentrum. Door het bevoegd gezag kunnen geen aanvullende voorschriften worden opgesteld waar het gaat om geluidsbelasting of veiligheid bij de inzet van traumahelikopters. Wel kunnen aanvullende voorschriften in de vergunning op worden genomen over bijvoorbeeld de veiligheidsaspecten van de helikopterstandplaats en ten aanzien van kerosinetanks. Op basis van het nieuwe besluit kunnen de traumahelikopters zo vaak als nodig worden ingezet voor:

Hierbij geldt dat de traumahelikopter uitsluitend mag worden ingezet bij spoedeisende medische hulpverlening, waarbij het gebruik ervan duidelijk is geÔndiceerd. Daarnaast is het verplaatsen van de traumahelikopter in verband met opleiding en training van de piloot tot ten hoogste 20 vliegbewegingen per ziekenhuis per kalenderjaar toegestaan. Het besluit maakt ook uitzonderingen voor niet-medisch gebruik met een maximum van 400 vliegbewegingen per locatie per kalenderjaar voor het gebruik in verband met:

Over twee jaar zal worden gestart met een onderzoek naar de behoefte aan geluidsisolatie van woningen rondom de helitraumacentra en het aantal woningen dat voor isolatie in aanmerking komt.

Bron: Website ministerie van VROM

home...