(advertentie)

Nieuwe software van dBvision maakt geluidskaarten in een handomdraai

Sinds kort is er een nieuw softwarepakket voor het maken van geluidskaarten en de analyse van geluidseffecten. Het pakket sluit naadloos aan op geluidsberekeningspakketten, zoals Geonoise en Winhavik. Op basis van de bekende rasterberekeningen kunnen geluidskaarten worden gemaakt en geluidseffecten worden gekwantificeerd. Hiervoor hoeven geen specialistische Geografische Informatie Systemen (GIS) te worden aangeschaft noch is daarvoor specifieke GIS-kennis nodig. Het pakket heet dBview-analyst en wordt door dBvision op de markt gebracht (website en gratis demo).

Geluidskaarten voor geluidsmonitoring, MER-studies en Europa

"Het maken van geluidskaarten is door de nieuwe Europese Wetgeving flink in de belangstelling komen staan", vertelt Henk de Kluijver van dBvision. Agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners moeten uiterlijk 30 juni 2007 een geluidskaart opstellen en daarna actieplannen maken om de geluidsproblematiek aan te pakken. Dit zal om de vijf jaar worden herhaald. Vanaf 2012 geldt deze verplichting voor agglomeraties met 100.000 inwoners of meer. Overigens is het maken van geluidskaarten en de bepaling van geluidseffecten al zeer gebruikelijk bij Milieu-Effect-Rapportages (MER-studies) en zijn er al diverse gemeentes maar ook provincies die de geluidssituatie monitoren en zo bestuurders en inwoners een duidelijk beeld geven van de problematiek.

dBview-analyst: de "missing-link" tussen geluidsmodellen en GIS

"Probleem bij het maken van geluidskaarten is de uitwisseling van gegevens met GIS", vertelt Henk de Kluijver. De geluidsberekeningen worden uitgevoerd in de bekende geluidsprogramma's. Die programma's kunnen weliswaar geluidscontouren bepalen maar geen geluidseffecten, zoals de omvang van het geluidsbelaste gebied of het aantal geluidsbelaste woningen bepalen. Hier is GIS voor nodig. De rekenresultaten uit de geluidsmodellen van de geluidsdeskundige moeten eerst worden geconverteerd en ingelezen in GIS. De GIS-specialist gaat hier vervolgens mee aan de gang. De Kluijver: "De bekende GIS-software zoals ArcView is veelzijdig maar biedt geen kant-en-klare oplossing voor geluid. Voor een geluidsanalyse moet eerste een dure extensie zoals de 3D-analyst worden aangeschaft. Dan is het nog een hele klus om een module te maken die de gewenste geluidsanalyse uitvoert. Die modules werken dan wel maar vaak omslachtig en traag."

Dit hele proces vraagt flink wat overleg tussen de geluidsadviseur en de GIS-specialist. En en ander gaat nog wel eens mis. In de praktijk gaan de resultaten een aantal keer heen en weer voordat er een goede geluidskaart is. Het heeft dan ook tijd nodig voordat de GIS-specialist en de geluidsdeskundige op elkaar zijn ingespeeld. Hierdoor wordt de bepaling van geluidseffecten een tijdrovende en dure operatie.

Ideaal geluidssysteem, snel en gebruikersvriendelijk

dBview-analyst is een pakket dat specifiek is toegesneden op geluidsstudies. "Bovenstaande problemen heb ik zelf ondervonden bij de MER-studie voor de Hoge Snelheidslijn, waaraan ik in 1999 heb gewerkt. Het leek me ideaal om een pakket te hebben wat aansluit op mijn geluidsmodel en dat direct het resultaat levert wat ik nodig heb." De Kluijver heeft een aantal jaar zijn geduld moeten hebben maar nu is zijn wens vervuld, zo vertelt hij: "Twee jaar geleden heeft Railinfrabeheer van de Nederlandse spoorwegen ons gevraagd om een monitoringssysteem te ontwikkelen. We hebben toen Aldert de Vries, programmeur van o.a. het Akoestisch Spoorboekje, bereid gevonden om hieraan te werken en hij was ook precies de man om mijn ideale monitoringssysteem te ontwikkelen". De Kluijver: "Aldert de Vries heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van geluidssoftware. Hij heeft oog voor rekensnelheid en gebruikersgemak en maakte met de dBview-analyst een fantastisch product". dBview-analyst is erg eenvoudig om te bedienen. Iedere geluidsdeskundige zal hiermee direct aan de slag kunnen.

Het pakket is bijzonder snel. De Kluijver: "Uit onze testen bleek dat binnen 10 minuten geluidscontouren worden bepaald op basis van 700.000 rekenpunten. Dit betreft de geluidscontouren van het hele Nederlandse spoor ".

dBview-analyst in het kort

Geluidscontouren: Op basis van rasterbestanden uit Geonoise of Winhavik worden geluidscontouren bepaald voor de door u opgegeven waarden.

Aandachtsgebied: De contouren worden gemaakt binnen het door u opgegeven aandachtsgebied. Dit kan bijvoorbeeld een gemeentegrens zijn.

Geluidsbelaste woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen: U bepaalt het aantal geluidsgevoelige bestemmingen per geluidscontourklasse door de contourvlakken te combineren met GIS-bestanden met deze bestemmingen. Dit is de zogenaamde clipping-functie.

Geluidsbelast oppervlak: Het geluidsbelaste oppervlak binnen iedere geluidscontourklasse wordt automatisch berekend bij het maken van de contouren. Daarnaast kunt u de clipping-functie gebruiken om het geluidsbelaste oppervlak van een specifiek gebied, zoals bijvoorbeeld een recreatie- of stiltegebied te berekenen.

Automatisch wordt ook het geluidsbelaste oppervlak berekend. De contouren zijn in een standaard GIS-shapeformaat. dBview-analyst maakt gebruik van de gratis ArcExplorer van ESRI om een geluidskaart te visualiseren. Uiteraard werkt het pakket ook goed samen met andere GIS-software, zoals Arcview, maar de aanschaf hiervan is niet noodzakelijk.

"Ideaal is ook de clipping-functie in dBview-analyst", vertelt De Kluijver. Door combinatie van de geluidscontouren met GIS-bestanden met geluidsgevoelige bestemmingen of geluidsgevoelige gebieden worden de geluidseffecten bepaald en direct gekwantificeerd. De resultaten kunnen eenvoudig worden gekopieerd (copy & paste) naar Excel of Access voor verdere analyse.

Gratis demo en prijs

Op de website van dBvision vindt u een gratis demo-versie van dBview-analyst (klik hier). Daarbij zitten een aantal uitgewerkte voorbeelden en een gebruikershandleiding. De demo heeft dezelfde mogelijkheden als het volledige pakket maar neemt alleen de eerste 1.000 waarneempunten uit een invoerbestand mee bij de bepaling van de geluidscontouren. Na het verkrijgen van een licentie wordt deze beperking opgeheven en is het aantal waarneempunten bij de invoer vrijwel ongelimiteerd.

De prijs per licentie bedraagt: 3.900,- excl. BTW
Een licentie kunt u krijgen via: e-mail   henk.dekluijver@dBvision.nl
Bel voor vragen: Henk de Kluijver tel. 06 29076163

dBview-analyst is een product van Aldert de Vries en wordt vermarkt door dBvision.

 

home...