Call for papers: 7e congres "Geluid en Trilingen in Nederland"

Geraldine Woestenenk, namens de programmacommissie G&T 2003

De programmacommissie is gestart met de voorbereidingen voor "Geluid en Trillingen in Nederland" het zevende nationale congres over geluid en trillingen bij weg-, rail-, luchtverkeer, industrie en in gebouwen. Het congres vindt plaats in november 2003.

Dit jaar wenst de programmacommissie bijzondere aandacht te geven aan de vernieuwing in de Nederlandse akoestische en trillingsadvieswereld. Het gaat dan om vragen als:

Tegelijk is er ook een focus op wijzigingen bij de overheid op het gebied van beleid, regelgeving en de implementatie ervan. De programmacommissie denkt onder andere aan de volgende onderwerpen:

Wilt u een voordracht houden op het congres Geluid en Trillingen 2003 over één van de bovengenoemde onderwerpen of een ander actueel onderwerp, dan wordt u hierbij uitgenodigd om een interessant, boeiend of prikkelend voorstel te doen.

Wij zien uw voorstellen graag voor 28 maart en verzoeken u daarbij gebruik te maken van de antwoordfax. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Geraldine Woestenenk (telefoon 0629076164; email: geraldine.woestenenk@dBvision.nl).

Wij hopen u in november te mogen verwelkomen op het congres Geluid & Trillingen in Nederland.

home...