Milieudefensie: "Plaats geluidsmeters"

Milieudefensie, 19 mei 2003

Milieudefensie start een handtekeningenactie onder bewoners in de wijde omtrek van Schiphol. Bewoners kunnen een kaartje invullen waarmee ze hun gemeentebestuur vragen adequate geluidsmeters te plaatsen. Milieudefensie vindt dat alleen op die manier getoetst kan worden of bewoners niet méér vliegtuiglawaai te verduren krijgen dan de regering beloofde toen het besluit tot aanleg van de zesde baan werd genomen. Milieudefensie geeft met een echte vliegtuiglawaaimeter demonstraties in vier woonplaatsen in de omgeving van Schiphol.

Milieudefensie is niet te spreken over staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat. Schultz heeft de nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol in gebruik laten nemen, zonder dat er in de buurt ook maar één vliegtuiglawaaimeetpunt is geïnstalleerd. 'Aangezien het rijk geen heil ziet in adequate metingen van vliegtuiglawaai, moeten gemeenten zelf actie ondernemen', vindt Joris Wijnhoven van Milieudefensie. 'Zo kunnen ze bewijsmateriaal verzamelen dat de bewoners meer overlast hebben dan beloofd'.

Milieudefensie bezoekt met een demonstratietour IJmuiden, Castricum,. Heiloo en Heemkerk

In 2005 wordt de Wet Luchtvaart in het parlement geëvalueerd. Volgens Milieudefensie moeten er dan ook goede meetgegevens beschikbaar zijn. De commissie van geluidsdeskundigen onder leiding van de Delftse professor Berkhout zou een stelsel van meetpunten gaan ontwerpen, maar stapte boos op toen hij door het ministerie werd tegengewerkt. 'We hebben er een hard hoofd in dat de opvolgers van Berkhout snel betrouwbare meetgegevens op tafel krijgen', aldus Wijnhoven. 'Veel gemeenten steunen onze stelling dat er een afdoende netwerk van geluidsmeters moet komen. Nu het rijk daar geen werk van maakt, hebben gemeenten de taak daar zelf zorg voor te dragen'. Milieudefensie heeft ook geen vertrouwen in de metingen van Schiphol. 'Zij werken met verouderde apparatuur en hebben er groot belang bij gunstige resultaten te overleggen', aldus Wijnhoven. 'Een onafhankelijk onderzoek is broodnodig.'

Rein Muchall van Omegam, een van de bedrijven dat meetapparatuur maakt, zal op locatie de werking van een vliegtuiglawaaimeter demonstreren. Bewoners kunnen zien hoe een vliegtuiglawaaimeter werkt. Milieudefensie vraagt hen ter plekke de actie voor méér geluidsmeters te steunen.

Bron: website www.milieudefensie.nl

home...