Schiphol vraagt na invoerfouten om aanpassing Luchthavenverkeerbesluit

Schiphol , 23 juni 2003

De directies van Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben op 23 juni de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat schriftelijk verzocht het onlangs van kracht geworden Luchthavenverkeerbesluit (LVB) aan te passen.

Zij zijn daartoe genoodzaakt omdat bij berekeningen voor het Operationeel Plan van de luchthaven voor 2004 duidelijk is geworden dat bij de invoerset van het MER Schiphol 2003 niet consequent rekening is gehouden met de aanleg van een zuidelijke taxibaan die op 1 november aanstaande in gebruik wordt genomen.

De aanleg van deze zuidelijke taxibaan maakt een aanzienlijke reductie van het aantal baankruisingen van de Zwanenburgbaan voor verkeer van en naar de Polderbaan mogelijk. Daardoor kan de Zwanenburgbaan bij parallel gebruik met de Polderbaan 36 starts per uur naar het noorden verwerken. De volledige capaciteit van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan is nodig om tijdens piekuren alle vliegtuigen te kunnen laten starten.

invoerfouten

In het MER Schiphol 2003 is voor deze situatie echter rekening gehouden met slechts 18 starts vanaf de Zwanenburgbaan per uur. In het verwerkingsprogramma van de invoerset voor het MER zijn vervolgens de vliegtuigbewegingen die niet via de Zwanenburgbaan konden worden afgehandeld automatisch overgeheveld naar de Polderbaan. Daarbij is geen rekening gehouden met de maximale baancapaciteit van de Polderbaan. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat de grenswaarden van handhavingspunten 17 en 18, ten noordoosten van de Zwanenburgbaan, te laag zijn vastgesteld.

Beide fouten in de invoer zouden, als ze niet gecorrigeerd worden, een overschrijding van deze handhavingspunten betekenen.

Een en ander betekent dat de grenswaarden in het Luchthavenverkeerbesluit voor deze twee handhavingspunten moeten worden verhoogd en de grenswaarden van de overige handhavingspunten moeten worden verlaagd. Met de gevraagde noodzakelijke aanpassing zal de ingebruikname van de Polderbaan nog altijd per saldo leiden tot een flinke vermindering van de geluidbelasting in de regio rond Schiphol, van 15.000 naar maximaal 10.000 woningen in het meest geluidbelaste gebied. Hierdoor blijft de gelijkwaardige overgang van het oude naar het wettelijke kader op grond van de nieuwe Wet Luchtvaart gehandhaafd.

De andere verdeling van het verkeer zorgt voor meer starts over Zwanenburg, Zaandam-Oost, Oostzaan en Landsmeer dan oorspronkelijk werd aangenomen. Dit is overigens nog steeds een verbetering ten opzichte van de geluidsbelasting van het oude banenstelsel. De regio ten noordoosten van de Polderbaan, zoals Assendelft, Wormerveer, Zaandijk en Westzaan krijgt te maken met minder starts dan oorspronkelijk gedacht.

Bron: www.schiphol.nl 

home...