Milieudefensie: "Verzoek Schiphol aanmatigend"

Milieudefensie, 23 juni 2003

Milieudefensie noemt het verzoek van Schiphol om de geluidsgrenzen opnieuw op te rekken 'aanmatigend'. Nauwelijks één week nadat de Polderbaan overdag is opengesteld klopt de luchthaven opnieuw aan bij het ministerie om meer te mogen vliegen via de Zwanenburgbaan. Volgens Milieudefensie is de inkt van de nieuwe wet luchtvaart nog niet droog of Schiphol wil nog meer vliegtuigbewegingen voor elkaar krijgen, met alle extra herrie van dien. Milieudefensie is geschokt over het gemak waarmee Schiphol aankondigt de geldende milieuregels te overschrijden als ze haar zin niet krijgt. Milieudefensie bekijkt of juridische stappen mogelijk zijn, mocht de staatssecretaris Schiphol groen licht geven.

Milieudefensie zal staatssecretaris Schultz per brief van haar standpunt op de hoogte brengen. 'Wij raden de Staatssecretaris met klem af om het voorstel van Schiphol zelfs maar in overweging te nemen. Het is een ronduit belachelijk verzoek', aldus Joris Wijnhoven van Milieudefensie. 'In het kersverse Luchthavenverkeerbesluit, zijn geluidsregels opgenomen waar Schiphol zich aan moet houden. We kunnen niet aan de gang blijven.' Volgens Milieudefensie schiet die nieuwe wet overigens flink tekort. 'De geluidsregels zijn zo lek als een mandje. Omwonenden kampen nu al met veel meer herrie dan beloofd werd door de politiek. Het is des te triester dat Schiphol nu alweer aan de geluidsregels wil tornen', aldus Wijnhoven.

Gedoogbaan

Toen de Polderbaan in februari van dit jaar in gebruik werd genoemd doopte Milieudefensie de baan Gedoogbaan. 'Dat zijn profetische woorden geweest', aldus Wijnhoven. 'Schiphol vraagt nu in feite om wéér te gedogen dat milieugrenzen overschreden worden'. Toen het besluit tot aanleg van de nieuwste baan werd genomen, was een belangrijk argument dat de Zwanenburgbaan kon worden ontzien. Schiphol wil die baan nu juist weer méér gaan gebruiken. 'Het is een schrijnend bewijs dat het de luchthaven alleen te doen is om het opvoeren van de capaciteit. Milieuoverwegingen hebben bij hen nooit een rol gespeeld', aldus Wijnhoven.

Geluidsoverlast

Schiphol wil de maximum waarde voor vliegtuiglawaai voor twee zogenaamde handhavingspunten ten noorden van de Zwanenburgbaan opschroeven. Ze willen dat er meer lawaai getolereerd wordt. 'Ongehoord brutaal', aldus Wijnhoven. 'Het is nog volstrekt onduidelijk hoe Schiphol überhaupt aan de wet kan worden gehouden. Er is nog geen spoor van overeenstemming over de vraag hoeveel geluidsmeetpunten er moeten komen. Uitgerekend nu komt Schiphol met het idee de normen nog maar eens te versoepelen'. Milieudefensie roept momenteel gemeentes op een geluidsmeter te plaatsten om het vliegtuiglawaai rond Schiphol in kaart te krijgen.

Bron: www.milieudefensie.nl

home...