Provincies willen commissie Berkhout terug

Provincie Zuid-Holland, 20 december 2002

Zuid-Holland en Utrecht willen dat Commissie Berkhout onderzoek geluidshinder Schiphol hervat. Overlast van vliegtuigen wordt ook ver buiten luchthavengebied ondervonden

De gedeputeerden Norder van Zuid-Holland en Rombouts van Utrecht hebben een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de Minister van Verkeer en Waterstaat de commissie Berkhout te laten doen waarvoor deze is ingesteld. Namelijk een onafhankelijk oordeel geven over een gelijkwaardige overgang naar een nieuw stelsel van geluidsnormen en de invoer van een objectief meetsysteem, ook voor gebieden die verder van Schiphol af liggen.

Beide provinciebestuurders maken zich ernstige zorgen over de voortgang van het onderzoek naar mogelijkheden om in een groter gebied rond Schiphol tot geluidshandhaving over te gaan nu de commissie Berkhout, die met dit onderzoek was belast, zijn opdracht heeft teruggegeven.

overlast ver buiten Schiphol regio

De provincies hebben vorig jaar ook al bij de Minister van Verkeer en Waterstaat geklaagd over geluidsoverlast van vliegtuigen. Deze hinder wordt in toenemende mate ondervonden. Niet alleen in de directe omgeving van Schiphol maar ook ver daar buiten. De geluidsoverlast heeft te maken met de gevolgde landingsprocedure die al op grote afstand wordt ingezet en met de aanvliegrichting: over land in plaats van over zee. Er kan wel degelijk iets aan worden gedaan om de hinder te beperken. De mate van geluidsoverlast buiten de directe omgeving van Schiphol moet dan wel objectief kunnen worden vastgesteld. Om dat te kunnen doen is er een grote behoefte aan een betrouwbaar meetsysteem. Ondanks toezeggingen hieromtrent van de staatssecretaris bij de behandeling van de wijziging van de Luchtvaartwet zijn er geen aanwijzingen dat in 2003 met het verzamelen van meetgegevens kan worden begonnen. Gelet op de problematiek en het op korte termijn in gebruik nemen van de vijfde landingsbaan, zeggen beide gedeputeerden het een slechte zaak te vinden indien besloten wordt een nieuwe commissie te benoemen om het werk van Berkhout voort te zetten. Daarmee gaat dan veel tijd en deskundigheid verloren.

Bron: website provincie Zuid-Holland

home...