Innovatie scheepsbouw met straalbuis om schroef

Daphne Diephuis, Syntens, 11 december 2002

Op dit moment bouwen drie Noordelijke jachtbouwers enkele plezierjachten met beweegbare kunststoffen straalbuizen, met als doel geluid en trillingen verder terug te dringen. Bijkomend voordeel is dat de koersvastheid verbeterd en er op brandstof bezuinigd wordt, zo is de verwachting. Daarmee krijgt de jachtbouw een extra impuls, zodat hun concurrentiepositie verbetert. Dit traject wordt in opdracht van HISWA Vereniging in samenwerking met Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, uitgevoerd. Poseidon propulsion design & engineering en het akoestisch bureau Van Cappellen Consultancy begeleiden de deelnemende jachtbouwers. De provincie Friesland verleent een financiŽle bijdrage.

stillere schepen 

Bij het vorig jaar afgeronde traject 'Geluid en Trillingen' is geconstateerd dat bij 99% van alle gemeten pleziervaartuigen van de deelnemers de schroef tot ťťn van de meest dominante geluidsbronnen moet worden gerekend. Volgens innovatie-adviseur Klaas Galama van Syntens is er een aantal manieren om deze invloed te beperken. De meest voor de hand liggende is het creŽren van extra vrijslag. De vrijslag is de ruimte tussen de bovenkant van de schroef en de onderkant van het schip. Deze afstand is bepalend voor de geluidoverdracht vanaf de schroef naar het schip. Het vergroten van deze afstand is in de praktijk moeilijk omwille van de forse ingreep in het ontwerp van het schip. Een tweede mogelijkheid is het overgaan naar een 5-blads schroef. Een derde interessante optie die op dit moment onderzocht wordt, is de plaatsing van een kunststoffen straalbuis om de schroef heen. Hiermee wordt naar verwachting geluidstechnisch een vergelijkbaar resultaat behaald als van een oneindig grote vrijslag.

verhogen innovatiekracht 

Het uiteindelijke doel is de jachtbouwers in (noord) Nederland te stimuleren de straalbuis als moderne aandrijftechnologie in te zetten, om daarmee hun jachten comfortabeler te maken. Naast de genoemde reductie van geluid en trillingen moet dit project ook aantonen dat verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van manoeuvreerbaarheid en koersvastheid. Gelijktijdig wordt een rendementsverbetering door middel van een vermindering van het brandstofverbruik verwacht. Door het continu werken aan productontwikkeling en het doorvoeren van dergelijke innovaties is het volgens Jan Ybema van HISWA mogelijk de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse jachtbouwers verder te versterken.

Naar verwachting is volgend jaar een drietal verschillende plezierjachten voorzien van een straalbuis. De eerste proefvaart vindt nog dit jaar plaats. Middels metingen en vergelijkingen met een zelfde type schip, maar dan traditioneel met schroef en roer uitgevoerd, moet inzichtelijk maken in hoeverre bovengenoemde effecten worden behaald.

Bron: Persbericht Syntens, www.syntens.nl 

home...