B&W van Rotterdam vragen ruimere mogelijkheden vliegveld

B&W Rotterdam, 29 november 2002

Het College van B. en W. van Rotterdam heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw M. Schultz-Verhaegen, vandaag per brief verzocht om iets ruimere operationele mogelijkheden voor de luchthaven Rotterdam. Het College is van mening dat de achteruitgang van de economische situatie in de regio het afgelopen jaar een ruimere openstelling van de luchthaven noodzakelijk maakt. Volgens het College is dit mogelijk zonder een noemenswaardige toename van de milieubelasting voor direct omwonenden.

ruimere randen van de nacht

In de brief aan de staatssecretaris vraagt het College van B. en W. om een beperkte verruiming van de huidige aanwijzing voor de luchthaven. Starts en landingen moeten mogelijk zijn tussen 6.00 uur ‘s ochtends en 24.00 uur ’s avonds. Nu kan dat tussen 7.00 uur ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds. Bij vertragingen en bijzondere omstandigheden moet uitloop naar 1.00 uur mogelijk zijn. Deze verruimde tijden gelden alleen voor zogenaamde ‘stil-hoofdstuk 3 vliegtuigen’, uiterst moderne en geluidsarme vliegtuigen. De zakenvluchten in de nacht moeten in het vervolg ook mogelijk zijn voor vliegtuigen van 45 ton.

nieuwe aanwijzing beperkt mogelijkheden

In november vorig jaar werd een nieuwe aanwijzing (exploitatievergunning) voor Rotterdam Airport van kracht. Deze had tot gevolg dat de operationele mogelijkheden op de luchthaven sterk werden beperkt. Diverse luchtvaartmaatschappijen annuleerden hun vluchten op Rotterdam Airport. Wethouder haven- en economische zaken Wim van Sluis: "Een goed functionerende luchthaven is van belang voor het behouden en het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze stad en regio. Samen met de directie van Rotterdam Airport wil ik mij inspannen om de luchthaven optimaal te benutten. Zonder daarbij de overlast voor omwonenden uit het oog te verliezen. "

De afgelopen week heeft wethouder Van Sluis dit voorstel besproken met vertegenwoordigers van de dagelijks besturen van de deelgemeenten Overschie en Hillegersberg/Schiebroek, de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Schiedam en de provincie Zuid Holland. Daar is onder meer afgesproken regulier overleg te voeren over de luchthaven.

PvdA: wijzigingen aanbrengen ondergraaft draagvlak 

PvdA Rotterdam, 13 december 2002

Peter van Dijk van de PvdA Rotterdam heeft donderdag in de gemeenteraad de interpellatie gehouden over Rotterdam Airport. Het college heeft aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een verzoek gedaan om wijzigingen aan te brengen in het Aanwijzingsbesluit voor Rotterdam Airport (verruiming van het nachtregime). Volgens de PvdA is het initiatief van het college een grote inbreuk op een moeizaam tot stand gebracht compromis tussen de belangen van economische ontwikkelingen en milieu. Hierin zomaar wijzigingen aanbrengen ondergraaft het tot stand gebrachte draagvlak over de ontwikkeling van Rotterdam Airport als zakenvliegveld. Bovendien heeft het college de bij herhaling gedane toezegging aan de gemeenteraad genegeerd, dat initiatieven voor wijziging van het gebruik van de luchthaven eerst met de raad zullen worden besproken. Wethouder van Sluis heeft zich verontschuldigd voor het verzenden van de brief zonder daarin de gemeenteraad te kennen. Hij heeft aangekondigd dat hij bij een formele aanvraag voor een nieuwe aanwijzing de normale procedure zal volgen, met overleg met de deelgemeenten, de betrokken commissies en de gemeenteraad. De wethouder heeft ook toegezegd aan de staatssecretaris te laten weten dat het verzoek nog niet in de raad besproken was.

Inmiddels werd ook het antwoord van de staatssecretaris bekend. Hij heeft het verzoek van het college om na te denken over verruiming van het nachtregime afgewezen. Hij wil hier alleen over denken als er een verzoek ligt dat door alle betrokken deelgemeenten en de omliggende gemeenten gedragen wordt. De interpellatie was voor de gemeenteraad aanleiding om nog eens de verschillende standpunten over Rotterdam Airport te berde te brengen.

CDA: verruiming is bespreekbaar

CDA Rotterdam, 12 december 2002

Tijdens een interpellatiedebat over Rotterdam Airport, aangevraagd door de PvdA, heeft woordvoerder Alaattin Erdal van het CDA aangegeven dat verruiming van het nachtregime voor de CDA-fractie bespreekbaar is. Aanleiding voor het interpellatiedebat was een brief van het College. Het College stuurde de staatssecretaris een brief over de verruiming van het nachtregime. Zij heeft de Raad hierover niet geïnformeerd. Ook Erdal laakte die actie van het College, maar stelde dat de brief inhoudelijk de steun van de fractie heeft. Ook het CDA is van mening dat Rotterdam Airport een belangrijke lokale en regionale functie heeft. Verruiming van het huidige nachtregime zal een belangrijke economische impuls aan de stad geven, door meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Bovendien zijn de geluidsoverlast en de milieubelasting de afgelopen jaren aanzienlijk beperkt door het gebruik van nieuwere, modernere en stillere vliegtuigen. De gemeente zet allerlei middelen in om hierop ook daadwerkelijk toe te zien. Instrumenten als RaNoMos waarborgen een evenwichtige verdeling tussen milieu en economie. Een verruiming van het nachtregime mag onder geen voorwaarde leiden tot een zwaardere belasting van het milieu en de gezondheid van de omwonenden. "Verruiming van het nachtregime moet op een breed maatschappelijk draagvlak kunnen steunen.", aldus Erdal. De directie van Rotterdam Airport moet daarom met een actieplan komen. De directie moet alle mogelijke inspanningen verrichten om in goed overleg met bewoners, bedrijven en overheden te komen tot een acceptabel nachtregime.

Bron: Website stadhuis Rotterdam, http://www.stadhuis.rotterdam.nl , 
reactie CDA: via Nieuwsbank
reactie PvdA: http://www.pvdarotterdam.nl 

home...